Điều khoản sử dụng dịch vụ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 (Phiên bản 1.0.5)

Chào mừng và cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Color Health, Inc. (trước đây gọi là Color Health, Inc., sau đây gọi tắt là “Color” hoặc “chúng tôi”). Những điều khoản sử dụng dịch vụ ở trang này (“Điều khoản dịch vụ COVID-19”) chi phối việc thực hiện một số dịch vụ nhất định (gọi chung là “(các) Dịch vụ”) và việc cung cấp một số sản phẩm của Color và các nhà thầu phụ của Color, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Xét nghiệm chẩn đoán phân tử để phát hiện virus SARS-CoV-2 trong các mẫu sinh phẩm nhằm hỗ trợ chẩn đoán bệnh do virus corona (COVID-19) gây ra (“(các) Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19”); 
  • (Các) bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm cho Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19 (“(các) Bộ dụng cụ xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19”);
  • Bất kỳ dịch vụ hoặc hỗ trợ khách hàng nào được Color cung cấp hoặc do bên khác thay mặt Color cung cấp, hoặc dịch vụ tiếp nhận hoặc xem báo cáo kết quả xét nghiệm COVID-19 (“Kết quả”); và/hoặc
  • Sử dụng hoặc truy cập trang web của Color (“Trang web”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ trên nền tảng hỗ trợ tiêm chủng và xét nghiệm COVID-19. 

Tùy thuộc vào (các) Dịch vụ quý vị đã chọn mà quý vị có thể phải tuân thủ thêm các điều khoản và điều kiện bổ sung khác. Nếu quý vị sử dụng các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của chúng tôi, quý vị phải chấp thuận Chính sách quyền riêng tư của Color (“Chính sách quyền riêng tư”) và nếu Color là Cơ sở dịch vụ y tế thì quý vị phải đồng ý với Thông báo thực hành quyền riêng tư (“NPP”). Xin lưu ý rằng trừ khi được quy định rõ ràng trong tài liệu này, nếu không, các Điều khoản dịch vụ COVID-19 này không áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các cá nhân hoặc tổ chức khác trong quá trình thực hiện Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19, tiêm chủng vắc-xin COVID-19 và các Dịch vụ khác, có thể bao gồm thành phần bộ dụng cụ Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19, các nhà sản xuất và phân phối vắc-xin COVID-19, các điểm xét nghiệm và tiêm chủng, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, phòng xét nghiệm lâm sàng, cơ quan y tế cộng đồng có liên quan và các ban ngành khác của chính phủ; quý vị nên tham khảo các chính sách, điều khoản và điều kiện áp dụng từ các bên thứ ba khác để biết các điều khoản sử dụng dịch vụ của họ.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ COVID-19 BÊN DƯỚI. BẰNG VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG (CÁC) DỊCH VỤ, SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM COVID-19 CỦA COLOR, HOẶC KHI QUÝ VỊ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, TỨC LÀ QUÝ VỊ XÁC NHẬN RẰNG QUÝ VỊ ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý TUÂN THỦ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÊN DƯỚI (GỌI CHUNG LÀ “ĐIỀU KHOẢN”). NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẶC KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM.

1. Tiêu chí hội đủ điều kiện

Quý vị phải từ mười ba (13) tuổi trở lên mới được truy cập Trang web. Nói chung, quý vị phải từ mười tám (18) tuổi trở lên mới đủ điều kiện gửi mẫu bệnh phẩm và sử dụng Dịch vụ. Tuy nhiên, một số xét nghiệm và vắc-xin COVID-19 có thể dành cho những cá nhân dưới mười tám (18) tuổi hoặc ở độ tuổi trưởng thành được áp dụng tại tiểu bang cư trú của họ (“Trẻ vị thành niên”) nếu (a) bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Trẻ vị thành niên đồng ý cho các em xét nghiệm hoặc tiêm vắc-xin COVID-19, hoặc (b) theo luật pháp hay quy định hiện hành, Trẻ vị thành niên có thể tự mình đưa ra quyết định đồng ý. Bằng việc đồng ý với các Điều khoản này, tức là quý vị xác nhận và đảm bảo với chúng tôi rằng: (i) quý vị từ mười ba (13) tuổi trở lên; (ii) nếu quý vị cung cấp mẫu sinh phẩm để xét nghiệm COVID-19 hoặc nếu quý vị đang muốn tiêm vắc-xin COVID-19, quý vị (1) từ mười tám (18) tuổi trở lên hoặc (2) nếu quý vị là Trẻ vị thành niên, (x) bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của quý vị đã đồng ý cho quý vị xét nghiệm hoặc tiêm vắc-xin COVID-19, hoặc (y) theo luật pháp hay quy định hiện hành, quý vị có thể hoặc thực tế đã tự mình đưa ra quyết định đồng ý và; (iii) quý vị tuân thủ mọi luật pháp và quy định hiện hành khi sử dụng Dịch vụ; và (iv) quý vị đã xem và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của Color và NPP, nếu có, các Điều khoản dịch vụ COVID-19 này và bất kỳ Điều khoản dịch vụ nào áp dụng.

2. Dịch vụ COVID-19

A) Yêu cầu làm xét nghiệm COVID-19; Tư vấn y tế

Color khuyến nghị quý vị nên trao đổi với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn khác nếu có bất kỳ thắc mắc gì về COVID-19. Chỉ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được ủy quyền mới có thể yêu cầu làm Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19 của Color. Ngoài ra, chúng tôi chỉ thực hiện Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19 sau khi đã nhận được tất cả thông tin bắt buộc và mẫu sinh phẩm đáp ứng các tiêu chí chấp nhận của phòng xét nghiệm. Quý vị hiểu và đồng ý rằng Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19 của Color có thể cho quý vị biết liệu virus SARS-CoV-2 có trong mẫu bệnh phẩm mà quý vị đã gửi hay không; tuy nhiên, xét nghiệm này không cho biết chắc chắn liệu quý vị có bị nhiễm COVID-19 hay không. Kết quả xét nghiệm COVID-19 sẽ được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sử dụng kết hợp xem xét các triệu chứng (nếu có) của quý vị để quyết định phương án chăm sóc cho quý vị. Quý vị không nên đưa ra các quyết định y tế khi chưa tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Color không cung cấp dịch vụ y tế, chẩn đoán, điều trị hoặc tư vấn. Không nội dung nào trong Kết quả hoặc được cung cấp qua (các) Dịch vụ được hiểu là tư vấn y tế, hành nghề y khoa, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hoặc để tạo mối quan hệ giữa bệnh nhân (quý vị) và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (Color). Thông tin thu được từ xét nghiệm COVID-19 hoặc qua Trang web hoặc Dịch vụ không thay thế cho tư vấn của bác sĩ riêng hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn khác, những người có khả năng đánh giá Kết quả của quý vị trong bối cảnh kiểm soát y tế tổng hợp hơn.

B) Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành động thay mặt cho bệnh nhân

Những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào, thay mặt bệnh nhân, yêu cầu làm xét nghiệm COVID-19 hoặc lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và gửi cho Colorsẽ phải tạo tài khoản Color Provider để liên kết các yêu cầu và mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân với yêu cầu của họ, để kiểm soát hoạt động xét nghiệm và xem Kết quả. Người dùng tài khoản Color Provider phải đồng ý chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản Color Provider, cũng như chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và cập nhật. Nếu quý vị là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lấy mẫu bệnh phẩm hoặc gửi yêu cầu thay mặt cho bệnh nhân, tức là quý vị cam đoan và đảm bảo rằng: (i) quý vị được ủy quyền yêu cầu làm xét nghiệm COVID-19 trong phạm vi quyền hạn thay mặt cho bệnh nhân; (ii) quý vị đã tư vấn cho bệnh nhân về những lợi ích, rủi ro, khả năng và hạn chế của (các) xét nghiệm COVID-19 và Dịch vụ; (iii) quý vị đã xác nhận rằng bệnh nhân đã đưa ra quyết định đồng ý sau khi hiểu rõ thông tin; (iv) bất kỳ Kết quả nào của bệnh nhân mà quý vị truy cập, xem hoặc nhận được qua tài khoản Color Provider là kết quả của những bệnh nhân mà quý vị đã yêu cầu làm xét nghiệm COVID-19; và (v) quý vị sẽ thông báo cho Color nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin của quý vị hoặc thông tin của bệnh nhân. 

C) GIỚI THIỆU VỀ XÉT NGHIỆM COVID-19

(i) Phòng xét nghiệm xử lý: Mẫu sinh phẩm và thông tin nhận dạng cá nhân (PII) của quý vị (định nghĩa bên dưới) sẽ được chuyển đến phòng xét nghiệm của Color ở California, Hoa Kỳ để xử lý hoặc, nếu có thể, sẽ được chuyển đến phòng xét nghiệm khác tại Hoa Kỳ được chứng nhận theo Bộ tiêu chuẩn sửa đổi cải tiến phòng xét nghiệm lâm sàng (CLIA) nếu phòng xét nghiệm này chịu trách nhiệm xử lý phần kỹ thuật trong Xét nghiệm của quý vị (trong trường hợp này, chúng tôi sẽ ghi tên phòng xét nghiệm tiếp nhận vào báo cáo xét nghiệm COVID-19 của quý vị).

(ii) Giấy phép sử dụng khẩn cấp: Một số phiên bản Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19, như chỉ định trong Mẫu yêu cầu xét nghiệm áp dụng, đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho phép theo Giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA), nhưng không được FDA thông qua hoặc phê duyệt. Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19 đã được xác nhận theo Tài liệu hướng dẫn của FDA (Chính sách áp dụng đối với các xét nghiệm chẩn đoán bệnh do Coronavirus-2019 gây ra trong Tình trạng y tế khẩn cấp: Hướng dẫn có hiệu lực tức thời áp dụng đối với hệ thống phòng xét nghiệm lâm sàng, các nhà sản xuất thương mại và tài liệu dành cho nhân viên quản lý thực phẩm và dược phẩm) cấp ngày 16 tháng 3 năm 2020. Những phiên bản Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19 như vậy chỉ được FDA cho phép trong thời hạn của EUA, trừ khi giấy phép bị chấm dứt hoặc bị thu hồi sớm. Phòng xét nghiệm có thể phát triển và cung cấp các phiên bản Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19 khác dưới dạng xét nghiệm do phòng xét nghiệm phát triển, và xin xác nhận theo Bộ tiêu chuẩn sửa đổi cải tiến phòng xét nghiệm lâm sàng (“CLIA”), theo hướng dẫn và quy định hiện hành của FDA.

(iii) Xét nghiệm phân tử: Nếu quý vị đã được xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm chẩn đoán phân tử, quý vị có thể nhận được một trong các kết quả xét nghiệm COVID-19 sau: Dương tính, tức là phát hiện có virus SARS-CoV-2 (virus gây bệnh COVID-19) trong mẫu bệnh phẩm đã gửi. Kết quả này không loại trừ khả năng quý vị bị nhiễm vi khuẩn hoặc đồng nhiễm các virus khác. Âm tính, tức là không phát hiện có virus SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm đã gửi. Kết quả Âm tính không loại trừ khả năng quý vị bị nhiễm SARS-CoV-2 và không nên chỉ căn cứ vào kết quả này để đưa ra các quyết định về kiểm soát y tế. Phải kết hợp kết quả âm tính với các kết quả quan sát lâm sàng, tiền sử cá nhân và thông tin dịch tễ học. Xét nghiệm có thể không phát hiện được virus COVID-19 trong các giai đoạn đầu nhiễm bệnh khi đối tượng không có triệu chứng. Ngoài ra, quý vị phải cung cấp và gửi lại mẫu bệnh phẩm theo hướng dẫn sử dụng, quy trình lấy mẫu và quy trình gửi mẫu (bao gồm cả mốc thời gian gửi lại mẫu bệnh phẩm) được ghi rõ trong bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 và theo hướng dẫn của phòng xét nghiệm thực hiện. Nếu quý vị không lấy mẫu, xử lý mẫu đúng cách hoặc không gửi đúng thời hạn cho phòng xét nghiệm, xét nghiệm có thể cho kết quả âm tính giả, tức là xét nghiệm không phát hiện thấy virus SARS-CoV-2 trong mẫu mặc dù có virus SARS-CoV-2 trong cơ thể quý vị. Kết quả “không đi đến kết luận” có nghĩa là dữ liệu thu được từ xét nghiệm không nhất quán ngay trong chính phạm vi xét nghiệm đó. Nguyên nhân phát sinh kết quả này là do chính Xét nghiệm hoặc mẫu được cung cấp có vấn đề. Kết quả “không đi đến kết luận” không loại trừ khả năng quý vị mang virus.

(iv) Xét nghiệm kháng nguyên hoặc xét nghiệm COVID-19 khác: Nếu quý vị làm xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm kháng nguyên hoặc kháng thể, vui lòng tham khảo Tờ thông tin dành cho bệnh nhân hoặc bác sĩ để tìm hiểu về các xét nghiệm này, cảnh báo, giới hạn hoặc thông tin khác. Những thông tin như vậy thường được đăng tải trên trang web của nhà sản xuất.

(v) Thông tin chung: Nếu quý vị xuất hiện các triệu chứng của bệnh (như sốt, ho và/hoặc khó thở), quý vị cần trao đổi về các triệu chứng và Kết quả xét nghiệm COVID-19 với bác sĩ để bác sĩ có thể quyết định phương án chăm sóc cho quý vị. Trong một số trường hợp, nếu phát hiện virus COVID-19 trong mẫu bệnh phẩm của quý vị thì mẫu chứa virus COVID-19 đó có thể tiếp tục được xét nghiệm, phân tích hoặc giải trình tự gen một hoặc nhiều lần cùng với các nỗ lực liên quan đến COVID-19, bao gồm cả nỗ lực nhằm mục đích nghiên cứu, khoa học, bảo vệ sức khỏe cộng đồng hoặc các mục đích liên quan. Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19 của Color không giải trình tự hoặc kiểm tra ADN cá nhân của quý vị. Nếu hệ thống y tế; chính quyền tiểu bang, quận hoặc thành phố; hãng sở; trường học hoặc trường đại học; hoặc tổ chức tài trợ khác đã cung cấp hoặc chi trả chi phí (toàn bộ hoặc một phần) xét nghiệm COVID-19 của quý vị (“Nhà tài trợ xét nghiệm Covid”), xin lưu ý rằng Color có thể cung cấp Kết quả và PII của quý vị cho Nhà tài trợ xét nghiệm Covid đó hoặc các tổ chức khác tham gia công tác phụ trợ xét nghiệm, theo đúng luật, điều lệ và quy định hiện hành. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, vui lòng liên hệ với Nhà tài trợ xét nghiệm Covid để tìm hiểu xem quý vị có thuộc trường hợp này hay không và để biết thêm thông tin chi tiết. Color tuyên bố rõ ràng rằng Color từ chối mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc Nhà tài trợ xét nghiệm Covid sử dụng thông tin mà Nhà tài trợ tuyên bố rằng họ được quyền nhận, lưu trữ và sử dụng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã cung cấp các thông tin hữu ích về cách bảo vệ bản thân và những người khác. CDC cũng đã cung cấp thông tin về thời điểm cần chăm sóc y tế. Quý vị có thể tìm thông tin này tại trang web https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov.

D) Thanh toán, hoàn tiền và đổi Bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19

Quý vị có thể phải trả phí khi làm xét nghiệm COVID-19. Tất cả các khoản phí đều được tính bằng Đô la Mỹ và tất cả các khoản thanh toán sẽ do ngân hàng Hoa Kỳ xử lý. Nếu quý vị thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, Color có thể yêu cầu quý vị cung cấp chứng từ xác nhận tài khoản trước khi xét nghiệm để xác minh rằng tài khoản của quý vị là tài khoản hợp lệ và có đủ tiền hoặc mức tín dụng cần thiết để chi trả các khoản phí. Chúng tôi cũng có thể thuê các bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi thanh toán và thu tiền. Giao dịch mua bán Dịch vụ sẽ được coi là diễn ra ở California, Hoa Kỳ.

Chúng tôi chỉ có thể hoàn tiền nếu quý vị đã chọn hình thức tự thanh toán và quý vị yêu cầu hoàn tiền trước khi phòng xét nghiệm xử lý nhận được mẫu bệnh phẩm của quý vị. Nếu quý vị được hoàn tiền Dịch vụ, chúng tôi sẽ gửi tiền vào thẻ mua hàng, nếu có, trừ đi phí vận chuyển, phí xử lý và phí hủy dịch vụ $25 để bù chi phí Bộ dụng cụ xét nghiệm nếu chúng tôi đã gửi Bộ dụng cụ xét nghiệm đến cho quý vị.

Quý vị cần gửi mẫu bệnh phẩm đến phòng xét nghiệm thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu không được gửi kịp thời, mẫu bệnh phẩm có thể bị hỏng. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị gửi mẫu bệnh phẩm mới để xử lý và quý vị có thể phải chịu thêm phí mua bộ dụng cụ thay thế, cộng với phí vận chuyển và phí xử lý. 

Trong những trường hợp hiếm gặp, phòng xét nghiệm thực hiện có thể không xử lý được mẫu bệnh phẩm của quý vị do gặp sự cố. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị gửi mẫu bệnh phẩm khác để phòng xét nghiệm thực hiện xử lý miễn phí cho quý vị. Nếu quý vị gửi mẫu bệnh phẩm thứ hai nhưng phòng xét nghiệm vẫn không xử lý được, vui lòng gửi thư tới địa chỉ support@color.com để trao đổi về các tùy chọn khác dành cho quý vị.

Nếu quý vị bắt buộc phải gửi mẫu bệnh phẩm thay thế vì bất kỳ lý do nào khác, vui lòng gửi thư tới địa chỉ support@color.com để được hỗ trợ về bộ dụng cụ thay thế và để xác định xem quý vị có mất phí không.

(E) TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ HƯỚNG DẪN XÉT NGHIỆM COVID-19

Color, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, phòng thực hiện xét nghiệm COVID-19 (nếu không phải Color) hoặc đối tác của Color có thể gửi cho quý vị hướng dẫn sử dụng (IFU) dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, ngoài hướng dẫn lấy mẫu và gửi mẫu bổ sung (kèm theo dụng cụ lấy mẫu, theo quy trình đăng ký trực tuyến, dưới dạng thông tin liên lạc nối tiếp, hoặc dưới dạng nội dung trên web hoặc bản in khác do Color hoặc đại diện của Color cung cấp) (gọi chung là “Hướng dẫn lấy mẫu và gửi mẫu”). Để thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo đúng dự kiến và để quý vị nhận được Kết quả kịp thời, mẫu bệnh phẩm của quý vị phải tuân thủ Hướng dẫn lấy mẫu và gửi mẫu. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, tức là quý vị xác nhận và đồng ý rằng nếu quý vị không lấy mẫu bệnh phẩm và gửi đến phòng xét nghiệm xử lý theo đúng Hướng dẫn lấy mẫu và gửi mẫu thì (1) mẫu bệnh phẩm có thể bị hỏng hoặc thất lạc; (2) quý vị có thể không nhận được kết quả kịp thời; hoặc (3) hãng hàng không, điểm đến hoặc cơ quan vận tải liên quan không cho phép đi lại hoặc nhập cảnh. Color không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp như vậy và quý vị miễn truy cứu và bảo vệ Color tránh khỏi mọi trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh do quý vị không tuân thủ Hướng dẫn lấy mẫu và gửi mẫu. Color không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp chậm trễ hoặc thất lạc mẫu bệnh phẩm do lỗi của hãng vận chuyển và giao hàng, hoặc do thời tiết hoặc các sự cố ngoài tầm kiểm soát khác.

3. DỊCH VỤ TRÊN NỀN TẢNG HỖ TRỢ TIÊM CHỦNG VẮC-XIN COVID-19

Color cung cấp các dịch vụ trên nền tảng hỗ trợ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 (nếu có) sau đây: sàng lọc tiêu chí hội đủ điều kiện; phát tờ thông tin về giấy phép sử dụng khẩn cấp (“EUA”) và thông tin khác về vắc-xin để giúp người nhận và người chăm sóc đưa ra quyết định sáng suốt về việc tiêm chủng; đăng ký và đồng ý tiêm chủng; lên lịch hẹn; và xác nhận sau khi được tiêm vắc-xin (gọi chung là “Dịch vụ trên nền tảng hỗ trợ tiêm chủng vắc-xin” hay “VPS”). Trong một số trường hợp, khi nói đến “Dịch vụ”, chúng tôi cũng bao gồm cả VPS.

Mặc dù Trang web của Color đăng tải thông tin hướng dẫn của chuyên gia y tế và thông tin khoa học về vắc-xin COVID-19 nhưng quý vị nên tìm đến nhà cung cấp vắc-xin hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn khác khi có thắc mắc về vắc-xin trước khi tiêm. Chỉ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được ủy quyền mới được yêu cầu vắc-xin COVID-19. Ngoài ra, việc quý vị có đủ điều kiện đặt lịch và tiêm vắc-xin COVID-19 hay không sẽ tùy thuộc vào kết quả sàng lọc và thông tin cá nhân khác mà quý vị cung cấp. Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của tất cả thông tin quý vị cung cấp qua Trang web về VPS, và Color từ chối mọi trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại phát sinh do bất kỳ thông tin không trung thực hoặc không chính xác nào mà quý vị cung cấp. Nếu quý vị đang sử dụng VPS vì lợi ích của người khác, quý vị xác nhận rằng quý vị được pháp luật cho phép hoặc được người đó ủy quyền rõ ràng để quý vị phản hồi thay mặt họ. Quý vị hiểu rằng không có vắc-xin nào bảo vệ tuyệt đối, giúp quý vị miễn nhiễm COVID-19, và hiểu rằng cũng như với tất cả các loại vắc-xin khác, cũng sẽ có những rủi ro vốn có khi tiêm vắc-xin COVID-19. Do đó, điều quan trọng là quý vị phải đọc kỹ thông tin trên tờ thông tin EUA và được giải đáp mọi thắc mắc trước khi tiến hành tiêm chủng.

Sau khi quý vị tiêm vắc-xin, Color sẽ báo cáo thông tin đó cho các cơ quan giám sát tiêm chủng của tiểu bang có liên quan và các cơ quan quản lý khác theo yêu cầu của luật hiện hành. 

Color không cung cấp dịch vụ y tế, chẩn đoán, điều trị hoặc tư vấn. Không nội dung nào được cung cấp qua (các) Dịch vụ của Color được hiểu là tư vấn y tế, hành nghề y khoa, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hoặc để tạo mối quan hệ giữa bệnh nhân (quý vị) và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (Color). Thông tin được cung cấp qua Trang web hoặc Dịch vụ không thay thế cho tư vấn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn có khả năng đánh giá thông tin cá nhân của quý vị và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị về vắc-xin COVID-19.

Nếu hệ thống y tế; chính quyền tiểu bang, quận hoặc thành phố; hãng sở; trường học hoặc trường đại học; hoặc tổ chức tài trợ khác đã thuê VPS của Color (“Nhà tài trợ vắc-xin Covid”), xin lưu ý rằng Color có thể cung cấp PII của quý vị cho Nhà tài trợ vắc-xin Covid đó hoặc các tổ chức khác tham gia công tác phụ trợ tiêm chủng, theo đúng luật, điều lệ và quy định hiện hành. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, vui lòng liên hệ với Nhà tài trợ vắc-xin Covid để tìm hiểu xem quý vị có thuộc trường hợp này hay không và để biết thêm thông tin chi tiết. Color tuyên bố rõ ràng rằng Color từ chối mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc Nhà tài trợ vắc-xin Covid sử dụng thông tin mà Nhà tài trợ tuyên bố rằng họ được quyền nhận, lưu trữ và sử dụng.

Đối với VPS, Color có thể cung cấp hoặc đăng tải một số thông tin nhất định do Nhà tài trợ vắc-xin Covid cung cấp. Color không chịu trách nhiệm về tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được các bên thứ ba cung cấp. Ví dụ: VPS có thể cung cấp địa chỉ để quý vị đến tiêm vắc-xin, để biết hoạt động tiêm chủng đang diễn ra đúng lịch hay bị hoãn, để biết quý vị sẽ được tiêm loại vắc-xin nào, v.v. Color thu thập thông tin này từ các bên thứ ba và mặc dù Color sẽ nỗ lực yêu cầu theo cách thức hợp lý về mặt thương mại rằng thông tin đó phải chính xác hoặc cập nhật nhưng Color sẽ không chịu trách nhiệm về mức độ xác thực của thông tin do bên thứ ba cung cấp về bất kỳ hoạt động nào liên quan đến hoạt động tiêm vắc-xin hoặc về chính vắc-xin đó.

4. Thông tin mà bệnh nhân bắt buộc cung cấp và quyền truy cập thông tin

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, quý vị cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về bản thân. Những thông tin này có thể bao gồm thông tin định danh cá nhân quý vị, chẳng hạn như địa chỉ email, số điện thoại di động hoặc thông tin liên hệ khác; hoặc tiêu chí hội đủ điều kiện hoặc thông tin sức khỏe được bảo vệ (“PHI”), đây có thể là những thông tin được cơ quan y tế yêu cầu cung cấp nhằm triển khai các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp (gọi chung là “PII”). Quý vị đồng ý rằng tất cả thông tin quý vị cung cấp cho Color đều là thông tin chính xác và quý vị sẽ cập nhật để thông tin luôn chính xác. Ngoài những yếu tố khác cần đáp ứng thì PII của quý vị phải đầy đủ và chính xác, vì các cơ quan y tế cộng đồng có thể yêu cầu Color cung cấp thông tin này để họ theo dõi và cố gắng kiểm soát sự lây lan của COVID-19, đồng thời để đảm bảo hoạt động tiêm chủng được thực hiện và ghi chép theo đúng luật, điều lệ, quy định và lệnh của địa phương, tiểu bang và Hoa Kỳ. Bằng việc gửi PII, tức là quý vị đồng ý để chúng tôi lưu trữ và duy trì thông tin này để thực hiện các Dịch vụ. Color cũng sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba để hỗ trợ một số Dịch vụ theo yêu cầu. Color cần phải lưu trữ và sử dụng PII để thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe khi cung cấp Dịch vụ quý vị đã yêu cầu. Color sẽ lưu trữ PII của quý vị trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện công tác cần sử dụng thông tin và cam kết tuân thủ luật và quy định hiện hành, cũng như các quy định trong Chính sách quyền riêng tư và khi Color hoạt động với tư cách Cơ sở chăm sóc y tế thì Color cam kết tuân thủ NPP. Nếu quý vị muốn xem lại hoặc sửa đổi PII lưu trữ trên hệ thống của Color, quý vị có thể liên hệ với Color tại địa chỉ support@color.com. Xin lưu ý rằng mọi thay đổi quý vị thực hiện đều được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu người dùng hiện hoạt trong khoảng thời gian hợp lý.

Quý vị có thể phải tạo tài khoản Color mới được sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp này, quý vị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của quý vị. Chúng tôi tuyệt đối không bao giờ gọi điện, gửi email hay trò chuyện để yêu cầu quý vị cung cấp mật khẩu. Tuy nhiên, khi quý vị liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị xác nhận một số PII nhất định để chúng tôi xác minh danh tính của quý vị cũng như giúp bảo mật thông tin y tế cá nhân được bảo vệ của quý vị. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo thông tin quý vị gửi cho chúng tôi qua mạng Internet hoặc đường truyền kết nối không dây (ví dụ: qua email) được bảo mật hoặc riêng tư tuyệt đối. Nếu quý vị có tài khoản Color, quý vị đồng ý chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động được thực hiện bằng tài khoản hoặc quyền kiểm soát của quý vị. Quý vị sẽ không được cho phép hoặc hỗ trợ người khác truy cập Dịch vụ bằng tên người dùng, mật khẩu tài khoản của quý vị hoặc thông tin bảo mật khác. Nếu quý vị truy cập Dịch vụ (bằng tài khoản hoặc hình thức khác) từ máy tính công cộng hoặc máy tính dùng chung, quý vị nên thận trọng để đảm bảo thông tin của quý vị không được lưu hoặc có thể truy xuất trên thiết bị dùng chung đó. Quý vị không được mạo danh người khác hoặc cung cấp địa chỉ email, tên hoặc PII định danh, không phải của quý vị hoặc không được chủ thể dữ liệu cho phép rõ ràng. Nếu quý vị có lý do để tin rằng tài khoản của quý vị hoặc thông tin mà quý vị đã chia sẻ với chúng tôi không còn bảo mật nữa, hãy thông báo ngay cho chúng tôi theo địa chỉ support@color.com và nếu quý vị có tài khoản Color, quý vị cần nhanh chóng đổi thông tin đăng nhập của mình.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, tức là quý vị hiểu và đồng ý rằng Color có thể gửi cho quý vị tin nhắn văn bản (SMS) tới số điện thoại di động mà quý vị cung cấp. Nội dung tin nhắn có thể về lịch hẹn làm xét nghiệm hoặc tiêm chủng của quý vị (nếu có), chẳng hạn như tin nhắn xác nhận và nhắc nhở về lịch hẹn đầu tiên, lịch hẹn thứ hai (đối với VPS), (các) lịch hẹn đã đổi và đối với Dịch vụ xét nghiệm COVID-19 thì nội dung tin nhắn là thông báo đã có Kết quả. Hầu hết mọi người nhận được chưa đến 30 tin nhắn từ Color mỗi tháng. Tuy nhiên, quý vị càng tương tác nhiều với Color (ví dụ: nếu quý vị thường xuyên làm Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19 thông qua Color hoặc nếu quý vị đổi lịch hẹn làm xét nghiệm hoặc tiêm vắc-xin thường xuyên), quý vị sẽ nhận được nhiều thông báo tin nhắn văn bản hơn. Quý vị sẽ vẫn có thể sử dụng Dịch vụ mà không cần đồng ý nhận tin nhắn văn bản thông báo. Nếu không muốn nhận tin nhắn văn bản từ Color, vui lòng gửi email tới địa chỉ support@color.com kèm theo yêu cầu không nhận tin nhắn và số điện thoại di động nhận tin nhắn hoặc bằng cách làm theo bất kỳ hướng dẫn hủy đăng ký nào trong tin nhắn văn bản. Quý vị có thể vẫn nhận được tin nhắn văn bản trong thời gian ngắn khi Color đang xử lý yêu cầu của quý vị và quý vị cũng có thể nhận được tin nhắn văn bản xác nhận rằng Color đã nhận được yêu cầu không nhận tin nhắn của quý vị. Quý vị có thể mất cước tin nhắn và dữ liệu tiêu chuẩn cho các tin nhắn SMS và MMS, cho dù quý vị gửi hay nhận tin nhắn. Vui lòng liên hệ với nhà mạng điện thoại của quý vị để biết thêm chi tiết.

Vào bất kỳ thời điểm nào, quý vị đều có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của quý vị và, nếu muốn, quý vị có thể hủy kích hoạt tài khoản bằng cách liên hệ với Color theo địa chỉ support@color.com. Xin lưu ý rằng thời gian chúng tôi xử lý yêu cầu của quý vị có thể mất đến ba mươi (30) ngày. Khi chúng tôi xử lý xong yêu cầu của quý vị, quý vị sẽ không nhận được bất kỳ email tiếp thị nào nữa, Color sẽ không cung cấp cho quý vị bất kỳ Dịch vụ nào từ thời điểm đó trở đi (bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ VPS hoặc bất kỳ Kết quả nào chưa được báo cáo). Mặc dù Color có thể xóa thông tin của quý vị khỏi cơ sở dữ liệu hiện hoạt nhưng một số hoặc tất cả thông tin của quý vị sẽ vẫn còn trong cơ sở dữ liệu không hiện hoạt của Color vì mục đích tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định và các yêu cầu khác. Ngoài ra, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể truy xuất hoặc tìm lại để hủy, xóa hoặc chỉnh sửa những thông tin đã bị hủy định danh, ẩn danh, tổng hợp, công bố và/hoặc chia sẻ với các bên thứ ba như được quy định trong Chính sách quyền riêng tưNPP trước khi ngừng sử dụng hoặc trước khi có yêu cầu hủy kích hoạt tài khoản.

Color, theo quyết định của mình, có quyền từ chối xử lý mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 của quý vị, ngừng cung cấp Dịch vụ cho quý vị, chấm dứt hoạt động tài khoản của quý vị (nếu có) và/hoặc cấm quý vị truy cập Trang web và/hoặc tiếp cận Dịch vụ, vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc không cần lý do và không cần thông báo cho quý vị. Nếu Color phát hiện ra rằng quý vị sử dụng Dịch vụ không vì mục đích cá nhân hoặc vì mục đích thương mại hoặc quý vị đã cung cấp thông tin sai lệch liên quan đến xét nghiệm COVID-19 hoặc Dịch vụ trên nền tảng hỗ trợ tiêm chủng vắc-xin Covid, chẳng hạn như xuyên tạc thông tin mà quý vị chia sẻ với Color hoặc cung cấp mẫu bệnh phẩm của người khác và không định danh chính xác nguồn mẫu bệnh phẩm, Color có thể từ chối xử lý mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 của quý vị, ngừng cung cấp cho quý vị Dịch vụ của Color, chấm dứt hoạt động tài khoản của quý vị (nếu có) và/hoặc cấm quý vị truy cập Trang web và/hoặc tiếp cận Dịch vụ trong tương lai. Mọi trường hợp sử dụng trái phép Trang web và/hoặc Dịch vụ có thể khiến quý vị bị cấm truy cập Trang web và có thể bị truy tố dân sự và/hoặc hình sự.

5. Điều khoản dịch vụ bổ sung

Khi sử dụng Dịch vụ, quý vị có thể phải tuân theo các điều khoản, chính sách, quy tắc hoặc hướng dẫn bổ sung áp dụng cho một Dịch vụ cụ thể. Khi quý vị sử dụng (các) Dịch vụ đó, tức là quý vị đồng ý tuân theo các điều khoản, chính sách, quy tắc và hướng dẫn áp dụng cho Dịch vụ đó (“Điều khoản dịch vụ”). Nếu các Điều khoản này không nhất quán hoặc mâu thuẫn với các Điều khoản dịch vụ trong tài liệu này thì các Điều khoản dịch vụ sẽ được ưu tiên áp dụng.

6. Quyền riêng tư

COVID-19 đã được Tổ chức Y tế Thế giới xác định là đại dịch và hiện được coi là tình trạng khủng hoảng sức khỏe cộng đồng ở Hoa Kỳ. Color sẽ xét nghiệm mẫu bệnh phẩm mà quý vị cung cấp để phát hiện COVID-19 theo đúng mô tả ở trên để có thể chia sẻ Kết quả với quý vị và nếu có thể, với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã yêu cầu làm xét nghiệm COVID-19 cho quý vị, cũng như với các cơ quan y tế liên quan để phòng ngừa nguy cơ lây lan virus cho người khác. Như đã giải thích trong Mục 3 bên trên, chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin liên quan đến Dịch vụ trên nền tảng hỗ trợ tiêm chủng vắc-xin Covid, chẳng hạn như một số thông tin về vắc-xin và tình trạng tiêm chủng của quý vị, với các cơ quan giám sát tiêm chủng của tiểu bang và những bên khác theo luật, điều lệ, quy định và lệnh áp dụng.

Sở Y tế Cộng đồng California (CDPH) và các cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và địa phương khác đã yêu cầu cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 cho các cơ quan y tế vì mục đích đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Color cũng có thể cung cấp kết quả và thông tin liên quan cho các nhà thầu của mình, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã yêu cầu làm xét nghiệm COVID-19 cho quý vị hoặc yêu cầu Dịch vụ trên nền tảng hỗ trợ tiêm chủng vắc-xin Covid, phòng xét nghiệm thực hiện công tác kỹ thuật trong xét nghiệm COVID-19 nếu không phải Color thực hiện (chúng tôi sẽ ghi rõ thông tin này trong Báo cáo xét nghiệm COVID-19), CDPH và các cơ quan y tế khác của liên bang (ví dụ: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh), tiểu bang và địa phương. Bằng việc đồng ý với các Điều khoản dịch vụ COVID-19 này, tức là quý vị đồng ý để chúng tôi cung cấp PII và Kết quả của quý vị cho các bên được nêu trong tài liệu này.

Chúng tôi lưu trữ và triển khai Dịch vụ tại Hoa Kỳ (“Hoa Kỳ”) và tuân theo luật pháp, điều lệ và quy định hiện hành của Hoa Kỳ. Quý vị hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ và Trang web không thích hợp để sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ, và quý vị không nên sử dụng Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19 hoặc các Dịch vụ khác của Color nếu quý vị không ở Hoa Kỳ. Color có thể từ chối cung cấp Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào nêu trên. Color sẽ thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ, gửi và tiết lộ PII, Kết quả và bất kỳ thông tin nào khác của quý vị theo các quy định trong tài liệu này, Chính sách quyền riêng tư và nếu Color thực hiện với tư cách là Cơ sở chăm sóc y tế thì Color sẽ tuân theo NPP. Quý vị cần đọc kỹ những tài liệu này để hiểu và đồng ý với tất cả các cách thức Color xử lý thông tin của quý vị.

Chúng tôi sẽ tích hợp và lưu trữ toàn bộ thông tin của quý vị trên hệ thống máy chủ đặt tại Hoa Kỳ. Color sẽ lưu trữ thông tin của quý vị trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện công tác cần sử dụng thông tin và cam kết tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. Nếu quý vị muốn truy cập, cập nhật, phản đối xử lý thông tin, yêu cầu cung cấp cho bên thứ ba và/hoặc yêu cầu chúng tôi xóa PII của quý vị khỏi cơ sở dữ liệu hiện hoạt của Color, vui lòng liên hệ theo địa chỉ support@color.com. Đối với những yêu cầu như vậy, chúng tôi sẽ đáp ứng trong vòng một tháng. Vui lòng tham khảo Mục 4 bên trên để hiểu cách chúng tôi xử lý các yêu cầu vô hiệu hóa, xóa hoặc tạm dừng xử lý PII, và tham khảo Chính sách quyền riêng tư và, trong trường hợp áp dụng, NPP để biết chi tiết về những thông tin mà Color thu thập, cách thức Color sử dụng thông tin này, cách thức thông tin được chia sẻ, cách thức Color bảo vệ thông tin và những lựa chọn của quý vị liên quan đến thông tin đó.

7. Quyền sử dụng hạn chế; Quyền sở hữu; Quyền độc quyền

Dịch vụ do Color sở hữu và điều hành. Giao diện trực quan, đồ họa, thiết kế, tài liệu biên soạn, thông tin, dữ liệu, mã máy tính (bao gồm mã nguồn hoặc mã đối tượng), chuỗi thuật toán phần mềm xử lý dữ liệu sinh học, Bộ dụng cụ xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19 và tất cả các yếu tố khác trong Dịch vụ (“Tài liệu độc quyền”) do Color cung cấp sẽ được bảo vệ theo tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền có liên quan và luật hiện hành. Tất cả Tài liệu độc quyền có trong Dịch vụ là tài sản của Color hoặc bên cấp phép thứ ba của Color. Trừ khi được Color cho phép rõ ràng, nếu không, quý vị không được sử dụng Tài liệu độc quyền và tuyệt đối không được thiết kế ngược Tài liệu độc quyền. Color có toàn quyền đối với những Tài liệu độc quyền không được trình bày rõ ràng trong những Điều khoản này. Mọi tham chiếu đến hoặc sử dụng tên và logo của bên thứ ba là tài sản độc quyền của các bên đó. 

Color cấp cho quý vị quyền và giấy phép hạn định, không độc quyền để truy cập và sử dụng Trang web nhằm mục đích cá nhân, phi thương mại. Giấy phép này không cho phép và nghiêm cấm: (i) mọi hành vi sử dụng phái sinh đối với Trang web hoặc nội dung trên Trang web; và (ii) mọi hành vi khai thác dữ liệu, sử dụng rô-bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Trang web, bao gồm hoạt động, giao diện và nội dung Trang web được bảo vệ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ cũng như luật pháp và hiệp ước quốc tế, và không được tạo bản sao, nhân bản, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác nhằm bất kỳ mục đích thương mại nào khi không có văn bản chấp thuận rõ ràng trước của Color. Quy định này bao gồm, nhưng không giới hạn ở quy định cấm (a) công bố bất kỳ logo nào hoặc hình ảnh độc quyền hoặc nhãn hiệu khác thuộc Color hoặc bất kỳ công ty con, chi nhánh hoặc đối tác nào khác của Color khi không có văn bản chấp thuận rõ ràng của Color, và (b) sử dụng bất kỳ nội dung nào của Color bao gồm nội dung trong báo cáo Kết quả hoặc Trang web của Color (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) nhằm mục đích sử dụng phi cá nhân hoặc thương mại khi không có văn bản chấp thuận của Color.

Nếu quý vị gửi cho chúng tôi bất kỳ đề xuất, khuyến nghị hoặc ý kiến phản hồi nào khác liên quan đến Dịch vụ (“Phản hồi”), quý vị đồng ý rằng Color có thể sử dụng Phản hồi đó theo bất kỳ hình thức nào và nhằm bất kỳ mục đích nào mà không cần trả thù lao hoặc đền đáp cho quý vị.

8. Bồi thường và miễn truy cứu

Quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ chịu trách nhiệm đối với việc quý vị sử dụng Trang web và Dịch vụ, đồng thời quý vị đồng ý bảo vệ, bồi thường và miễn truy cứu Color cũng như chuyên viên, giám đốc, nhân viên, nhà tư vấn, chi nhánh, công ty con và đại lý của Color (gọi chung là “Các Tổ Chức thuộc Color”) tránh khỏi mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất và chi phí, bao gồm phí và chi phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ hình thức nào liên quan đến: (i) việc quý vị truy cập, sử dụng hoặc bị cáo buộc sử dụng Trang web, Dịch vụ và Kết quả; hoặc (ii) việc quý vị vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ cam đoan, bảo đảm hoặc thỏa thuận nào được đề cập trong tài liệu này hay bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào. Color, bằng chi phí của mình, có quyền kiểm soát và phòng vệ trước bất kỳ vấn đề nào mà quý vị phải bồi thường (và không giới hạn nghĩa vụ bồi thường của quý vị đối với vấn đề đó) và trong trường hợp đó, quý vị đồng ý hợp tác ủng hộ việc Color tránh được khiếu nại như vậy.

Bằng việc thực hiện Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19, truy cập Trang web, sử dụng Dịch vụ trên nền tảng hỗ trợ tiêm chủng vắc-xin hay bất kỳ dịch vụ nào khác, hoặc quý vị cho biết rằng quý vị đồng ý với các Điều khoản này, thì tức là, quý vị miễn truy cứu, miễn trách nhiệm và cam kết không khởi kiện Color, các công ty con và chi nhánh của Color, và/hoặc tất cả những cá nhân đương nhiệm hoặc đã bãi nhiệm gồm đại diện, quản trị viên, chuyên viên, nhân viên, tình nguyện viên, đại lý, nhà tài trợ, giám đốc, cổ đông, đối tác, người tiền nhiệm, người kế nhiệm, người mua và người hưởng quyền hoặc bất kỳ cá nhân nào khác mà quý vị có thể đòi chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào bị cáo buộc (mỗi bên này được gọi là “Bên được miễn truy cứu”) khỏi tất cả trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, yêu cầu bồi thường, tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài khoản của quý vị do hoặc bị cáo buộc là do toàn bộ hoặc một phần hành động của Bên được miễn truy cứu, do sơ suất, v.v., trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Quý vị hiểu rằng khi đồng ý với các điều khoản này, tức là quý vị từ bỏ rất nhiều quyền. Quý vị cam kết rằng quý vị đã làm vậy khi không bị ép buộc và không nghe bất kỳ lời xúi giục hay đảm bảo nào về bản chất. Quý vị hiểu rằng quý vị sẽ miễn trách nhiệm hoàn toàn và vô điều kiện trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Ngoài ra, nếu bất kỳ phần nào trong tài liệu này được coi là không hợp lệ, phần còn lại sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

9. Tuyên bố từ chối trách nhiệm; Không bảo đảm

DỊCH VỤ CŨNG NHƯ TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU VÀ NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ TRÊN CƠ SỞ “NHƯ HIỆN CÓ”, KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM HAY ĐIỀU KIỆN NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. COLOR TUYÊN BỐ RÕ RÀNG (KHÔNG GIỚI HẠN) RẰNG COLOR TỪ CHỐI TẤT CẢ MỌI HÌNH THỨC BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ CŨNG NHƯ TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU VÀ NỘI DUNG THÔNG QUA DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HAY TÍNH PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ.

COLOR KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ BỆNH COVID-19 HOẶC CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA QUÝ VỊ, VÀ QUÝ VỊ Ở HIỆN TẠI HOẶC TRONG TƯƠNG LAI SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TÌM DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ PHÙ HỢP. QUÝ VỊ XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, NHƯ ĐÃ NÊU CỤ THỂ TRONG TÀI LIỆU NÀY, COLOR KHÔNG CUNG CẤP BẤT KỲ DỊCH VỤ Y TẾ HAY TƯ VẤN NÀO VÀ KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM, BẢO HÀNH HAY XÁC THỰC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ DỊCH VỤ Y TẾ HOẶC TƯ VẤN NÀO MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ THU THẬP ĐƯỢC TRÊN TRANG WEB VÀ/HOẶC DỊCH VỤ. KHÔNG CÓ TƯ VẤN HOẶC THÔNG TIN NÀO, DÙ DƯỚI DẠNG LỜI NÓI HAY VĂN BẢN, DO QUÝ VỊ THU THẬP ĐƯỢC QUA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU HAY NỘI DUNG NÀO CÓ TRÊN HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ Ý KIẾN THAM VẤN NÀO VỚI NHÂN VIÊN HỖ TRỢ CỦA COLOR, CỐ VẤN DI TRUYỀN HỌC HOẶC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA) HOẶC TRANG WEB ĐƯỢC COI LÀ LỜI BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN COLOR HOẶC DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP RÕ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. QUÝ VỊ TỰ CHỊU MỌI RỦI RO TRƯỚC TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI CÓ THỂ PHÁT SINH KHI QUÝ VỊ SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB, QUÝ VỊ XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý THÊM RẰNG QUÝ VỊ SẼ KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG Y TẾ NÀO HOẶC KHÔNG NÊN THỰC HIỆN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG Y TẾ NÀO KHI CHƯA THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE.

QUÝ VỊ HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG COLOR KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NÀO DO CÁC CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC KHÁC CUNG CẤP NHƯ MỘT PHẦN TRONG XÉT NGHIỆM COVID-19, DỊCH VỤ TIÊM VẮC-XIN COVID-19 HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO KHÁC, CÓ THỂ BAO GỒM CÁC NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI THÀNH PHẦN BỘ DỤNG CỤ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM COVID-19, NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VẮC-XIN COVID-19, ĐỊA ĐIỂM XÉT NGHIỆM VÀ TIÊM CHỦNG, CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHỎE, PHÒNG XÉT NGHIỆM LÂM SÀNG, CƠ QUAN Y TẾ CỘNG ĐỒNG CÓ LIÊN QUAN VÀ CÁC BAN NGÀNH KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ; QUÝ VỊ NÊN THAM KHẢO CÁC CHÍNH SÁCH CŨNG NHƯ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CỦA CÁC BÊN THỨ BA KHÁC ĐÓ ĐỂ BIẾT ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA HỌ.

COLOR KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB CỦA COLOR SẼ LUÔN BẢO MẬT, LIÊN TỤC VÀ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN VÀ QUÝ VỊ HIỂU RẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB CÓ THỂ CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỀU YẾU TỐ BÊN NGOÀI HOẶC CHỊU SỰ KIỂM SOÁT CỦA COLOR.

MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN CÓ THỂ CẤM TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM VÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐƯỢC HƯỞNG CÁC QUYỀN KHÁC TÙY THEO KHU VỰC TÀI PHÁN.

10. Giới hạn trách nhiệm pháp lý; Từ bỏ quyền hạn

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, COLOR SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRƯỚC QUÝ VỊ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HOẶC TRỪNG PHẠT NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUÝ VỊ TRUY CẬP, DỰA VÀO HOẶC SỬ DỤNG, HOẶC VIỆC QUÝ VỊ KHÔNG THỂ TRUY CẬP, DỰA VÀO HOẶC SỬ DỤNG , DỊCH VỤ, KẾT QUẢ THU ĐƯỢC QUA DỊCH VỤ, HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU HOẶC NỘI DUNG NÀO TRÊN TRANG WEB HOẶC THU THẬP ĐƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, CHO DÙ CĂN CỨ TRÊN BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, SAI PHẠM (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), QUY CHẾ HAY BẤT KỲ QUY ĐỊNH PHÁP LÝ NÀO KHÁC, BẤT KỂ CÁC TỔ CHỨC THUỘC COLOR ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ HAY CHƯA. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM VÀ DỊCH VỤ SẼ DO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS SARS-COV-2 THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH (TÙY THUỘC VÀO CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ GIỚI HẠN CỦA XÉT NGHIỆM) VÀ QUÝ VỊ ĐỒNG Ý RẰNG QUÝ VỊ SẼ KHÔNG CHỈ DỰA VÀO CÁC DỊCH VỤ, KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CỦA COLOR HOẶC THÔNG TIN THU ĐƯỢC TỪ COLOR ĐỂ THỰC HIỆN BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC KHẲNG ĐỊNH RẰNG QUÝ VỊ AN TOÀN HOẶC CÓ THỂ ĐI DU LỊCH, THAM DỰ CÁC SỰ KIỆN HOẶC TỤ HỌP VỚI MỌI NGƯỜI. NGOÀI RA, COLOR TUYÊN BỐ RÕ RÀNG RẰNG COLOR TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC QUÝ VỊ ĐƯỢC TIÊM (HOẶC KHÔNG THỂ TIÊM) VẮC-XIN THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ TRÊN NỀN TẢNG HỖ TRỢ TIÊM CHỦNG VẮC-XIN HOẶC ĐỐI VỚI VIỆC BÊN THỨ BA TIẾN HÀNH TIÊM VẮC-XIN. QUÝ VỊ ĐỒNG Ý RẰNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHUNG CỦA COLOR TRƯỚC QUÝ VỊ ĐỐI VỚI MỌI KHIẾU NẠI PHÁT SINH KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ/HOẶC DỊCH VỤ (BAO GỒM BẤT KỲ TÀI LIỆU HOẶC NỘI DUNG NÀO TRÊN TRANG WEB VÀ/HOẶC DỊCH VỤ), HOẶC THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, CHO DÙ DO HỢP ĐỒNG, SAI PHẠM, V.V., CHỈ GIỚI HẠN Ở MỘT HẠN MỨC TRONG HAI HẠN MỨC SAU (A) SỐ TIỀN MÀ QUÝ VỊ ĐÃ TRẢ HOẶC NGƯỜI KHÁC TRẢ CHO QUÝ VỊ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LÀM PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, HOẶC (B) US$50, TÙY THEO HẠN MỨC NÀO CAO HƠN. TẠI NHỮNG KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN THÌ MỨC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG.

Đối với Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19, chúng tôi xác định Kết quả của quý vị dựa trên thông tin hiện có trong y văn và cơ sở dữ liệu khoa học, cũng như các thuật toán và tin học trong phòng xét nghiệm và những yếu tố này có thể thay đổi. Quý vị hiểu và đồng ý rằng Color, tùy theo quyết định của mình, có thể sửa đổi hoặc điều chỉnh báo cáo Xét nghiệm phân tử hỗ trợ COVID-19 của quý vị theo bất kỳ thay đổi nào như vậy. Như vậy Kết quả của quý vị có thể thay đổi. Theo đây, quý vị cam kết chắc chắn không khiếu nại Color đối với bất kỳ sửa đổi hoặc điều chỉnh nào trong báo cáo Xét nghiệm phân tử hỗ trợ chẩn đoán COVID-19 theo quy trình hoạt động thông thường của Color.

Nếu quý vị gửi mẫu bệnh phẩm Mũi họng (NP) hoặc Hầu họng (OP) để xét nghiệm COVID-19, quý vị hiểu rằng quý vị có thể gặp rủi ro khi lấy mẫu, bao gồm đau nhẹ hoặc khó chịu, nôn khan nhẹ và/hoặc chảy máu mũi một chút và trong những trường hợp rất hiếm gặp, quý vị có thể bị nhiễm trùng, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Bằng việc gửi mẫu bệnh phẩm, tức là quý vị cam kết không khiếu nại Color và miễn mọi khiếu nại chống lại Color đối với tình trạng đau đớn, thương tích hoặc tử vong do lấy mẫu bệnh phẩm.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Trang web, tức là quý vị cũng thừa nhận và đồng ý rằng một số Dịch vụ được nêu trong tài liệu này có thể phải tuân theo Đạo luật sẵn sàng ứng phó khi có tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng (“Đạo luật PREP”), theo đó, Color có thể bị hạn chế trách nhiệm pháp lý trong việc cung cấp bất kỳ biện pháp ứng phó nào đối với COVID-19.

11. Giải quyết tranh chấp và phân xử qua trọng tài

11.1 Tổng quan. Quý vị đồng ý rằng mọi hành động pháp lý, kiện tụng hoặc tranh chấp phát sinh liên quan đến các Điều khoản này, việc quý vị sử dụng Dịch vụ và/hoặc Trang web cũng như việc quý vị chấp nhận và sử dụng Kết quả sẽ được phân xử qua trọng tài ràng buộc theo Thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại và Thủ tục bổ sung áp dụng đối với các tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng (gọi chung là “Quy tắc AAA”) của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”), theo quy định sửa đổi trong các Điều khoản này và sẽ chịu sự quản lý của AAA. Mọi phiên điều trần qua trọng tài sẽ diễn ra tại địa điểm được thỏa thuận ở Quận San Mateo, California. Thỏa thuận phân xử tranh chấp qua trọng tài bao gồm, nhưng không giới hạn ở tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào trong Điều khoản này, Dịch vụ, Trang web và Kết quả, dù do hợp đồng, sai phạm, quy chế, gian lận, xuyên tạc hay bất kỳ quy định pháp lý nào khác, và bất kể việc khiếu nại đó phát sinh trong hay sau khi chấm dứt các Điều khoản này. Nếu trọng tài phát hiện ra rằng bản chất khiếu nại của quý vị hoặc biện pháp giải quyết mong muốn không đáng lưu tâm hoặc vì mục đích không chính đáng (xét theo các tiêu chuẩn được quy định trong Quy tắc tố tụng dân sự liên bang 11(b)) thì việc thanh toán tất cả các khoản phí sẽ tuân theo Quy tắc AAA. Trong trường hợp đó, quý vị đồng ý hoàn trả cho Color mọi khoản tiền mà Color đã giải ngân trước đó và quý vị có nghĩa vụ thanh toán theo Quy tắc AAA. QUÝ VỊ HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, BẰNG VIỆC ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, TỨC LÀ QUÝ VỊ VÀ COLOR TỪ BỎ QUYỀN ĐƯỢC XÉT XỬ TRƯỚC BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC QUYỀN THAM GIA VỤ KIỆN TẬP THỂ, THAY VÀO ĐÓ QUÝ VỊ VÀ COLOR CHẤP NHẬN SỬ DỤNG HÌNH THỨC PHÂN XỬ QUA TRỌNG TÀI. Quý vị hiểu và đồng ý rằng thỏa thuận phân xử qua trọng tài ràng buộc quý vị và bất kỳ cá nhân nào khác có thể có khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến tất cả các sản phẩm và dịch vụ được Color hoặc nhân viên hay đối tác của Color cung cấp cho quý vị.

11.2 Trường hợp ngoại lệ. Bất kể có các điều khoản trong tiểu mục 11.1, Color và quý vị đồng ý rằng không điều khoản nào trong tài liệu này được coi là hủy bỏ, loại trừ hoặc hạn chế một trong các quyền sau đây của chúng tôi: (i) khởi kiện một cá nhân nào đó lên tòa án chuyên xử những vụ khiếu nại nhỏ; (ii) đòi công bằng pháp lý thông qua các cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương có thẩm quyền nếu có các vụ kiện tụng như vậy; (iii) tìm kiếm biện pháp trừng phạt tại tòa án; hoặc (iv) nộp đơn kiện lên tòa án để giải quyết các khiếu nại về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

11.3 Không kiện tụng tập thể. QUÝ VỊ VÀ COLOR ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN CHỈ CÓ THỂ KHIẾU NẠI BÊN KIA VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN, CHỨ KHÔNG PHẢI VỚI TƯ CÁCH LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN THUỘC TẬP THỂ TRONG BẤT KỲ VỤ KIỆN TỤNG NHÓM HOẶC TẬP THỂ CÓ MỤC ĐÍCH NÀO. Ngoài ra, trừ khi cả quý vị và Color có thỏa thuận khác, nếu không, trọng tài không được tổng hợp nhiều khiếu nại của một cá nhân và không được chủ trì bất kỳ hình thức kiện tụng nhóm hoặc tập thể nào.

11.4 Sửa đổi điều khoản. Trong trường hợp, ở tương lai, Color thay đổi nội dung điều khoản về phân xử trọng tài này, quý vị có thể từ chối bất kỳ thay đổi nào như vậy bằng cách thông báo cho chúng tôi bằng văn bản trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày có thay đổi, theo đó, Color sẽ chấm dứt tài khoản của quý vị ngay lập tức và điều khoản về phân xử qua trọng tài này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực như trước khi có những sửa đổi mà quý vị phản đối.

11.5 Hiệu lực thi hành. Nếu phát hiện thấy toàn bộ Mục 11 này không có hiệu lực thi hành thì toàn bộ Mục 11 này sẽ bị vô hiệu và trong trường hợp đó, các bên đồng ý rằng địa điểm và khu vực tài phán toàn quyền được mô tả trong Mục 13 sẽ xử lý mọi vụ việc phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này.

12. Sửa đổi điều khoản

Color có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, và những thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng tải thông qua Dịch vụ hoặc trên Trang web, ngoại trừ những trường hợp được nêu dưới đây. Chúng tôi sẽ ghi rõ ngày cập nhật lần cuối vào các Điều khoản này. Nếu quý vị sử dụng Dịch vụ và/hoặc Trang web sau khi chúng tôi đã thay đổi Điều khoản, tức là quý vị đồng ý tuân thủ các Điều khoản đã sửa đổi đó. Trong trường hợp Color thay đổi nội dung quan trọng của Điều khoản, Color sẽ cố gắng theo cách thức hợp lý để thông báo cho quý vị về thay đổi đó, chẳng hạn như bằng cách gửi email đến bất kỳ địa chỉ nào quý vị có thể đã sử dụng để đăng ký tài khoản, qua cửa sổ bật lên trên Trang web hoặc cơ chế tương tự khác. Những nội dung thay đổi quan trọng đó sẽ có hiệu lực vào một trong hai thời điểm sau, tùy thời điểm nào đến sớm hơn: (i) lần đầu quý vị sử dụng Dịch vụ và/hoặc Trang web và trên thực tế, chúng tôi đã thông báo về thay đổi đó, hoặc (ii) ba mươi (30) ngày kể từ khi chúng tôi đăng tải thay đổi đó. Những tranh chấp phát sinh theo các Điều khoản này sẽ được giải quyết theo Điều khoản phiên bản mới nhất tại thời điểm phát sinh tranh chấp. Chúng tôi khuyến khích quý vị thường xuyên xem lại các Điều khoản này để duy trì cập nhật về các sửa đổi mới nhất. Nếu không làm hạn chế tính tổng quát của nội dung ở trên, không có sửa đổi nào đối với các điều khoản trong thỏa thuận phân xử tranh chấp qua trọng tài của chúng tôi sẽ có hiệu lực khi chưa có sự đồng ý rõ ràng của quý vị, trong trường hợp nếu chúng tôi đề xuất thay đổi các điều khoản trong thỏa thuận phân xử qua trọng tài và quý vị không đồng ý với thay đổi đó, quý vị phải ngừng sử dụng Dịch vụ.

13. Điều khoản chung

Bản Điều khoản này cùng với Chính sách quyền riêng tư, NPP, Điều khoản dịch vụ áp dụng và mọi điều khoản hoặc thỏa thuận khác được tham chiếu trong tài liệu này, sẽ cấu thành thỏa thuận và giao ước độc quyền và hoàn chỉnh giữa quý vị và Color về việc quý vị sử dụng và truy cập Dịch vụ và/hoặc Trang web, và trừ khi được cho phép rõ ràng ở trên, nếu không, những điều khoản, chính sách đó chỉ có thể được sửa đổi khi có văn bản thỏa thuận có chữ ký của đại diện được ủy quyền của tất cả các bên chịu ràng buộc theo các Điều khoản này. Bản Điều khoản này, việc quý vị sử dụng Trang web và Dịch vụ cũng như việc quý vị cung cấp PII của mình phải tuân thủ luật pháp Tiểu bang California mà không xét đến mâu thuẫn giữa các nguyên tắc về pháp luật. Trong phạm vi được phép tố tụng hoặc kiện tụng lên tòa án theo tài liệu này, quý vị và Color đồng ý đệ trình đơn kiện lên các tòa án liên bang và tiểu bang thuộc khu vực tài phán toàn quyền và cá nhân thuộc Quận Santa Clara, California để kiện tụng tất cả các tranh chấp như vậy. Quý vị không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này hoặc quyền hạn của quý vị theo tài liệu này, toàn bộ hoặc một phần, theo quy định của pháp luật, v.v. khi chưa có văn bản đồng ý trước của chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển nhượng các Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Việc chúng tôi không yêu cầu quý vị thực hiện bất kỳ điều khoản bất kỳ nào sẽ không ảnh hưởng đến quyền chúng tôi yêu cầu quý vị thực hiện điều khoản đó vào bất kỳ thời điểm nào về sau, cũng như việc chúng tôi không truy cứu bất kỳ hành vi vi phạm hoặc lỗi lầm nào đối với các Điều khoản này hoặc bất kỳquy định nào trong các Điều khoản này không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ quyền truy cứu hành vi vi phạm hoặc lỗi lầm về sau hoặc từ bỏ chính quy định đó. Chúng tôi sử dụng tiêu đề cho các mục trong bản Điều khoản này chỉ để giúp quý vị thuận tiện và không có bất kỳ tác động nào đến nội dung diễn giải các điều khoản cụ thể. Nếu bất kỳ phần nào trong Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành thì phần không có hiệu lực thi hành đó sẽ có hiệu lực ở mức cao nhất có thể và các phần còn lại sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực. Sau khi các Điều khoản này chấm dứt hiệu lực, bất kỳ mục nào giải thích về bản chất Điều khoản hoặc các điều khoản rõ ràng sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt hoặc hết hạn, bao gồm các Mục từ 8 đến 11 và Mục 13.

 

14. Thông tin liên hệ

Dưới đây là các dịch vụ được Color Health, Inc. cung cấp. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@color.com.

15. Chấm dứt

Các Điều khoản này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực trừ khi và cho đến khi Color chấm dứt. Color có thể chấm dứt, tạm dừng hoặc hạn chế bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này và Dịch vụ và/hoặc Trang web vào bất kỳ lúc nào theo quyết định của Color mà không cần thông báo cho quý vị.

16. Người thụ hưởng bên thứ ba

Không có nội dung nào trong các Điều khoản này được hiểu là hoặc nhằm trao bất kỳ quyền, biện pháp khắc phục hoặc lợi ích nào cho bất kỳ bên thứ ba nào.

17. Sử dụng Phần mềm “nguồn mở”

Đôi khi, Color có thể sử dụng một số cấu phần hoặc chương trình phần mềm “nguồn mở” để cung cấp Dịch vụ cho quý vị. Nếu chúng tôi sử dụng, quý vị đồng ý sử dụng bất kỳ sản phẩm nào như vậy. Quý vị cũng xác nhận và đồng ý rằng những cấu phần hoặc chương trình như vậy do các bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Color tạo ra và Color không bảo hành hoặc bảo đảm bất kỳ điều gì liên quan đến chất lượng hoặc độ tin cậy của những cấu phần hoặc chương trình đó khi các bên thứ ba sử dụng hoặc tích hợp vào Dịch vụ hoặc Trang web.

18. Chữ ký điện tử

Bằng việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, tức là quý vị đồng ý làm việc với Color theo phương thức điện tử.

19. Cam kết về khả năng truy cập

Color cam kết cung cấp nội dung Trang web dễ truy cập và thân thiện với người dùng cho tất cả mọi người. Nếu quý vị thấy khó xem hoặc điều hướng nội dung trên Trang web này hoặc nhận thấy bất kỳ nội dung, tính năng hoặc chức năng nào mà quý vị cho rằng người khuyết tật không thể truy cập toàn diện, vui lòng gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ của chúng tôi theo số (844) 352-6567 hoặc gửi email tới địa chỉ support@color.com với tiêu đề “Quyền truy cập bị vô hiệu hóa” và cung cấp (a) thông tin mô tả tính năng cụ thể mà quý vị cảm thấy không thể truy cập toàn diện, hoặc (b) đề xuất cải thiện. Chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp nhận phản hồi của quý vị và xem xét khi chúng tôi đánh giá các cách thức đáp ứng nhu cầu tất cả các khách hàng và các chính sách tổng thể về khả năng truy cập của chúng tôi. Ngoài ra, mặc dù chúng tôi không kiểm soát nhà cung cấp nhưng chúng tôi đặc biệt khuyến khích các nhà cung cấp nội dung số bên thứ ba cung cấp nội dung dễ truy cập và thân thiện với người dùng.

 

Để biết nội dung Mục 3202 trong Đạo luật hỗ trợ, cứu trợ và an ninh kinh tế (CARES), vui lòng nhấp vào đây.

Ngày 19 tháng 2 năm 2021 Tài liệu này được soạn thảo và thi hành bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào trong việc diễn giải giữa bản tiếng Anh và bản dịch bất kỳ, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.