skip to content

Các Điều khoản dịch vụ của Color Health

Cập nhật lần cuối: Ngày 1 tháng 9 năm 2022

 

To view this page in English click here >

要以繁體中文閱讀,請單擊此處 >

Upang mabasa ito sa Tagalog, mag-click dito >

Чтобы прочитать это на русском, нажмите здесь >

한국어로 읽으려면 여기를 클릭하십시오 >

< لقراءة هذا باللغة العربية ، انقر هنا

Para leer esto en español, haga clic aquí >

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này (gọi tắt là “Điều khoản”) và Thông báo về quyền riêng tư (gọi tắt là “Thông báo quyền riêng tư”) của chúng tôi vì nó điều chỉnh hành vi của bạn khi sử dụng các dịch vụ của Color Health, Inc. và của các thành viên của công ty (gọi chung là “Color”, “chúng tôi”, “với chúng tôi”, hay “của chúng tôi”), bao gồm trang web www.color.com (gọi tắt là “Trang web”), các ứng dụng di động tương ứng (gọi tắt là “Ứng dụng”), các dịch vụ nền tảng công nghệ và chăm sóc sức khỏe cũng như các sản phẩm và các xét nghiệm hiện có (gọi tắt là “Xét nghiệm”) (như đã mô tả thêm dưới đây) được truy cập thông qua Trang web.   Để các Điều khoản này dễ theo dõi hơn, Trang web, các dịch vụ, sản phẩm, xét nghiệm và Ứng dụng của chúng tôi được gọi chung là “Dịch vụ”.

COLOR KHÔNG PHẢI LÀ BÁC SĨ CỦA BẠN, KHÔNG HÀNH NGHỀ Y VÀ KHÔNG CUNG CẤP BẤT KỲ HÌNH THỨC CHĂM SÓC Y TẾ HOẶC THAM VẤN Y KHOA NÀO.  CÁC DỊCH VỤ Ở ĐÂY KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP.  NẾU BẠN THẤY MÌNH CẦN DỊCH VỤ Y TẾ KHẨN CẤP THÌ HÃY GỌI 911 HAY ĐẾN PHÒNG CẤP CỨU ĐANG MỞ CỬA GẦN NHẤT.

Các Dịch vụ này không nhằm mục đích đáp ứng cho mọi loại bệnh hay mọi nhu cầu về y tế.  Trước khi bạn đồng ý điều trị hoặc xét nghiệm, chúng tôi khuyến cáo bạn thảo luận với bác sĩ của mình hay với một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chuyên môn để hiểu rõ mọi vấn đề có liên quan tới các Dịch vụ của Color.   Điều quan trọng là bạn cần xem kỹ mọi tài liệu hiện có và tìm lời giải đáp cho hết tất cả các câu hỏi của mình trước khi tiếp tục.  Bạn không nên tự quyết định các vấn đề y tế hay thay đổi loại thuốc hoặc liều lượng khi chưa tham khảo ý kiến ​​của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

1.              Dịch vụ. Các Dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua Color có thể bao gồm (nhưng không bị giới hạn bởi) những mục sau đây:

(a) Các nền tảng phần mềm dùng quản lý bệnh nhân và cung cấp các dịch vụ của Color và các đối tác cũng như các thông tin tri thức về sức khỏe (gọi chung là “Dịch vụ nền tảng”);

(b) Xét nghiệm COVID-19 (“(Các) xét nghiệm COVID-19”) và quản lý quy trình (gọi chung là “Dịch vụ xét nghiệm COVID-19”);

(c) Tiêm vắc-xin và các dịch vụ hỗ trợ (gọi chung là “Dịch vụ nền tảng tiêm vắc-xin”);

(d) Xét nghiệm bệnh truyền nhiễm (“(Các) xét nghiệm bệnh truyền nhiễm”) và các dịch vụ hỗ trợ (gọi chung là “Dịch vụ bệnh truyền nhiễm”);

(e) Xét nghiệm chăm sóc dự phòng (“(Các) Xét nghiệm chăm sóc dự phòng”) và các dịch vụ hỗ trợ (gọi chung là “Dịch vụ chăm sóc dự phòng”);

(f) Xét nghiệm di truyền (“(Các) xét nghiệm di truyền”) và các dịch vụ hỗ trợ (gọi chung là “Dịch vụ xét nghiệm di truyền”);

(g) Các dịch vụ phòng xét nghiệm (gọi là “Dịch vụ phòng xét nghiệm”);

(h) Các dịch vụ dược phẩm (gọi là “Dịch vụ Dược phẩm”);

(i) Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc các dịch vụ lâm sàng (gọi là “Dịch vụ nhà cung cấp”) và

(j) Hãy truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi thông qua Trang web hoặc Ứng dụng cũng như dùng bất kỳ tính năng, nội dung hay ứng dụng nào khác mà chúng tôi cung cấp theo thời gian.

Color có thể kết nối bạn với các bác sĩ lâm sàng liên kết và/hoặc không liên kết, các phòng xét nghiệm, nhà thuốc và các chuyên gia khác (những người này có thể có các Điều khoản dịch vụ và chính sách riêng của họ).  Chúng tôi không kiểm soát hoặc can thiệp vào công việc hành nghề y khoa của các bác sĩ lâm sàng (mỗi bác sĩ tự chịu trách nhiệm về các dịch vụ chăm sóc và điều trị y tế mà họ cung cấp cho bạn).

2.              Chấp thuận các Điều khoản. Với việc tạo tài khoản và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các Điều khoản này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

3.              Thông báo quyền riêng tư. Vui lòng xem kỹ Thông báo quyền riêng tư của chúng tôi (cũng điều chỉnh việc sử dụng các Dịch vụ của bạn) để biết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ các thông tin của bạn.

4.              Thay đổi các Điều khoản hoặc Dịch vụ. Chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản này theo thời gian bằng cách đăng các Điều khoản cập nhật trên Trang web và lên Ứng dụng.  Chúng tôi cũng có thể loan tin hoặc đăng các thông báo liên quan đến những cập nhật này. Vui lòng xem kỹ lại các Điều khoản mỗi khi nó được cập nhật. Việc sử dụng Dịch vụ sau khi các Điều khoản đã được cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các Điều khoản cập nhật. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các Điều khoản hiện hành tại thời điểm bạn dùng Dịch vụ thì bạn sẽ không thể sử dụng được Dịch vụ. Do các Dịch vụ được phát triển theo thời gian, chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng tất cả hay bất kỳ phần nào của Dịch vụ, vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước, theo quyết định riêng của chúng tôi.

5.              Các Điều khoản bổ sung cho Dịch vụ bổ sung và cho Khách hàng thương mại. Chúng tôi có thể cung cấp một số loại dịch vụ tuân theo các điều khoản bổ sung (sẽ được thông báo cho bạn); và khi sử dụng các dịch vụ này, bạn đồng ý với các điều khoản bổ sung.  Khách hàng thương mại cần tuân theo các điều khoản bổ sung (nếu có áp dụng, chẳng hạn như các Điều khoản đặt hàng ColorĐiều khoản chương trình giáo dục bậc cao của Color).

6.              Sự trung thực của thông tin do bạn cung cấp. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự trung thực và tính chính xác của tất cả những thông tin về bản thân mình hoặc về (những) người khác mà bạn cung cấp; và Color từ chối mọi trách nhiệm pháp lý hay mọi thiệt hại do bất kỳ thông tin không trung thực hay không chính xác nào mà bạn cung cấp gây ra.

7.               Những ai có thể sử dụng Dịch vụ?

(a) Quyền hợp pháp. Bạn tuyên bố rằng bạn có quyền hợp pháp để sử dụng Dịch vụ.  Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ cho một cá nhân khác, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền hợp pháp hoặc có sự ủy quyền rõ ràng của cá nhân đó cho phép bạn sử dụng Dịch vụ hoặc hành động thay mặt họ.

1.              Bạn phải từ mười ba (13) tuổi trở lên mới được truy cập vào Trang web.  Trừ khi có quy định khác, bạn phải từ mười tám (18) tuổi trở lên mới được gửi mẫu và sử dụng Dịch vụ.  Một số Dịch vụ nhất định có thể được cung cấp cho những người dưới mười tám (18) tuổi với sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, hoặc nếu luật hiện hành trong khu vực tài phán của bạn cho phép những người dưới mười tám (18) tuổi tự nhân danh mình chấp thuận sử dụng những Dịch vụ này.  Với việc đồng ý với các Điều khoản này, bạn tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi rằng quá trình sử dụng Dịch vụ của bạn tuân thủ theo bất kỳ và tất cả các luật và các quy định hiện hành, và rằng bạn đã xem kỹ và đồng ý với Chính sách riêng tư của Color, và (ở nhưng nơi được áp dụng) với Thông báo thực thi quyền riêng tư, với các Điều khoản dịch vụ cũng như với bất kỳ Điều khoản dịch vụ hiện hành nào khác.  Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng: (ii) bạn từ mười ba (13) tuổi trở lên; (ii) nếu bạn cung cấp mẫu xét nghiệm sinh học và yêu cầu Dịch vụ thì bạn phải (1) từ mười tám (18) tuổi trở lên hoặc (2) nếu dưới mười tám (18) tuổi thì bạn phải (a) được luật pháp và các quy định trong khu vực tài phán của bạn cho phép chấp thuận sử dụng Dịch vụ, hoặc (b) được cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp chấp thuận cho bạn sử dụng Dịch vụ theo các quy trình của Color.

(b) Sàng lọc ứng viên. Việc bạn có hội đủ điều kiện để được sắp lịch và sử dụng Dịch vụ hay không có thể tùy thuộc vào những thông tin cá nhân và sàng lọc mà bạn cung cấp.

(c) Các dịch vụ dựa trên tài khoản. Bạn sẽ cần có tài khoản để có thể sử dụng một số tính năng của Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản cũng như cập nhật thông tin tài khoản. Nếu bạn không làm như vậy, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn. Để bảo vệ tài khoản của bạn, hãy giữ bí mật các thông tin và mật khẩu của tài khoản, đồng thời thông báo cho chúng tôi biết ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của mình.

(d) Kiểm soát. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) bạn không sống ở các quốc gia đang chịu lệnh cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ hay ở các quốc gia hỗ trợ khủng bố như đã được liệt kê bởi Chính phủ Hoa Kỳ; và (ii) bạn không có tên trong bất kỳ danh sách những người bị cấm hay bị hạn chế nào của Chính phủ Hoa Kỳ.

8.             Dịch vụ tiêm vắc-xin. Bạn hiểu rằng không có loại vắc-xin nào có thể giúp bạn bảo vệ tuyệt đối chống lại bất kỳ căn bệnh nào, và việc tiêm bất kỳ loại vắc-xin nào cũng đều có những rủi ro đi kèm.

9.              Hành động nhân danh bệnh nhân của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  Nếu bạn là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe gửi yêu cầu Xét nghiệm cho bệnh nhân của mình, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn có giấy phép hành nghề hợp lệ còn hiệu lực và được ủy quyền trong phạm vi quyền hạn của bạn để yêu cầu Xét nghiệm thay mặt cho bệnh nhân của mình; (ii) bạn đã thông báo cho bệnh nhân của mình biết về những lợi ích, rủi ro, khả năng và hạn chế của (các) Xét nghiệm và (các) Dịch vụ này; (iii) bạn đã nhận được sự đồng ý từ bệnh nhân của mình để chia sẻ thông tin sức khỏe của bệnh nhân với Color, theo như yêu cầu của HIPAA và bất kỳ yêu cầu về quyền riêng tư dữ liệu hiện hành nào khác; (iv) bạn xác nhận rằng bệnh nhân của mình đã ký hoặc sẽ ký vào bản chấp thuận tham gia hiện hành; và (v) bạn sẽ thông báo cho Color biết về mọi sự thay đổi thông tin bệnh nhân cũng như tình trạng chấp thuận của bệnh nhân (ví dụ như thay đổi sự chấp thuận liên quan tới việc lưu trữ mẫu hay tham gia các nghiên cứu tùy chọn).

10.            Xử lý mẫu. Việc bạn không lấy mẫu và gửi trả lại mẫu của mình kịp thời theo đúng như hướng dẫn có thể gây ra sự chậm trễ hoặc không thể cho ra kết quả xét nghiệm. Color không chịu trách nhiệm về mọi trường hợp không tuân thủ các hướng dẫn này cũng như các trường hợp bị chậm trễ hay thất lạc mẫu do gửi hàng, vận chuyển, thời tiết hay do các sự kiện ngoài tầm kiểm soát khác. Với các xét nghiệm thay thế, có thể yêu cầu phải lấy một mẫu mới và bạn có thể phải trả tiền cho một bộ dụng cụ xét nghiệm thay thế.

11.            Thông tin do các bên thứ ba cung cấp cho Color. Color có thể cung cấp cho bạn những thông tin mà mình nhận được từ các hệ thống y tế; từ chính quyền tiểu bang, quận hoặc thành phố; từ chủ lao động; từ các trường học hay trường đại học; hay từ các tổ chức tài trợ khác hoặc các bên thứ ba khác.  Color không chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.

12.           Phản hồi. Chúng tôi đánh giá cao mọi phản hồi, nhận xét, ý tưởng, đề xuất và đề nghị cải tiến (gọi chung là “Phản hồi”) dành cho các Dịch vụ. Nếu bạn gửi Phản hồi, bạn đồng ý rằng chúng tôi được tự do sử dụng nó mà không bị bất kỳ hạn chế nào và không phải trả bất cứ khoản tiền nào cho bạn.

13.           Sự chi trả. Một số dịch vụ xét nghiệm, tiêm vắc-xin, dịch vụ dược phẩm, gửi hàng, thăm khám bác sĩ và các dịch vụ y tế khác thông qua Dịch vụ có thể yêu cầu phải thanh toán tiền.  TẤT CẢ CÁC KHOẢN THANH TOÁN NHƯ VẬY ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC HOÀN LẠI.

(a) Quy định chung. Khi bạn thanh toán cho bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi (mỗi dịch vụ được gọi là một “Giao dịch”), bạn ủy quyền rõ ràng cho chúng tôi (hoặc cho bên xử lý thanh toán thứ ba của chúng tôi) sử dụng Thông tin thanh toán (như được định nghĩa dưới đây) để tính chi phí bạn phải trả cho Giao dịch đó. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung liên quan tới Giao dịch của bạn, bao gồm số thẻ tín dụng, ngày hết hạn của thẻ tín dụng cũng như địa chỉ email và địa chỉ bưu chính của bạn để lập hóa đơn và ra thông báo (những thông tin như vậy được gọi là “Thông tin thanh toán”). Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để sử dụng tất cả (các) phương thức thanh toán phù hợp với những Thông tin thanh toán này. Khi bạn bắt đầu một Giao dịch, bạn cho phép chúng tôi cung cấp Thông tin thanh toán của bạn cho các bên thứ ba để chúng tôi có thể hoàn thành Giao dịch của bạn và tính phí (dùng phương thức thanh toán của bạn) cho loại Giao dịch bạn đã chọn (cộng thêm mọi khoản thuế hiện hành và các chi phí khác – nếu có). Bạn có thể phải cung cấp thông tin bổ sung để xác minh danh tính của mình trước khi hoàn tất Giao dịch (các thông tin như vậy cũng nằm trong định nghĩa về Thông tin thanh toán). Với việc bắt đầu một Giao dịch, bạn đồng ý với các chính sách định giá, thanh toán và lập hóa đơn cho các phí tổn và các khoản tiền phải trả này, như đã đăng hay đã thông báo cho bạn bằng các hình thức khác. Tất cả các khoản thanh toán cho các Giao dịch đều là không hoàn lại và không thể chuyển nhượng, trừ khi đã được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này. Tất cả các khoản phí và thuế hiện hành, nếu có, đều được thanh toán bằng đô-la Mỹ.

(b) Bảo hiểm. Trong một số tình huống, chương trình bảo hiểm sức khỏe của bạn có thể chi trả toàn bộ hoặc một phần chi phí sử dụng Dịch vụ của bạn. Tùy thuộc vào các điều khoản của bản thỏa thuận bằng văn bản với chương trình bảo hiểm sức khỏe, bạn có thể ủy quyền cho chúng tôi thay mặt bạn lập hóa đơn cho các Dịch vụ và cung cấp những thông tin cần thiết cho chương trình bảo hiểm sức khỏe để xử lý các khoản thanh toán. Nếu chương trình bảo hiểm sức khỏe của bạn bao trả các Dịch vụ của Color và thanh toán cho Color các Giao dịch đã thực hiện thì trách nhiệm thanh toán cho các Giao dịch này của bạn sẽ được trừ đi khoản tiền mà chương trình bảo hiểm sức khỏe của bạn đã thực trả cho Color. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào mà chương trình bảo hiểm sức khỏe của bạn không chi trả, chẳng hạn như các khoản đồng thanh toán, các khoản khấu trừ và các khoản đồng bảo hiểm. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin bảo hiểm, bao gồm công ty bảo hiểm, số ID, số RxBin và số RxPCN của bạn.  Với việc cung cấp các thông tin bảo hiểm, bạn tuyên bố rằng những thông tin này là chính xác, đầy đủ và cập nhật nhất.

14.           Nội dung của bạn.

(a) Nội dung người dùng. Dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép bạn gửi, lưu trữ hoặc chia sẻ các thông tin, dữ liệu hoặc nội dung ví dụ như các văn bản (trong giao tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay những đơn vị khác), các tập tin, các đánh giá, các hệ thống tự báo cáo, các mẫu phòng xét nghiệm, các kết quả phòng xét nghiệm, các đơn thuốc và tài liệu dược phẩm, các hồ sơ y tế, lịch sử gia đình, các tài liệu, đồ họa, hình ảnh, phần mềm, âm thanh và video. Bất cứ nội dung nào (ngoại trừ Phản hồi) mà bạn tạo ra thông qua các Dịch vụ đều được gọi là “Nội dung người dùng”. Color không đòi hỏi bất cứ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào và cũng không có điều nào trong số các Điều khoản này hạn chế bất kỳ quyền hạn nào mà bạn có thể có đối với Nội dung người dùng của mình.

(b) Cho phép sử dụng Nội dung người dùng của bạn. Bạn cho phép Color sử dụng bất kỳ Nội dung người dùng nào để vận hành và cung cấp các Dịch vụ.  Ngoài ra, với việc công khai cung cấp Nội dung người dùng, bạn cho phép Color sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, hiển thị công khai và lưu hành (không độc quyền, có thể chuyển nhượng, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, có quyền cấp phép thứ cấp) bất kỳ Nội dung người dùng công khai nào cho mục đích vận hành và cung cấp các Dịch vụ.

(c) Trách nhiệm của bạn đối với Nội dung người dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các Nội dung người dùng của mình. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có (và sẽ có) tất cả các quyền hạn cần thiết để cho phép chúng tôi các quyền cấp phép đối với Nội dung người dùng của bạn theo các Điều khoản này. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Nội dung người dùng của bạn và việc bạn sử dụng và cung cấp Nội dung người dùng của mình thông qua các Dịch vụ cũng như mọi hành vi sử dụng Nội dung người dùng của bạn bởi Color trong hoặc thông qua các Dịch vụ sẽ không vi phạm, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, hay dẫn đến việc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

(d) Xóa Nội dung người dùng. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn có thể yêu cầu xóa Nội dung người dùng của mình bằng cách liên hệ với support@color.com. Trong một số trường hợp nhất định, một số Nội dung người dùng của bạn (chẳng hạn như các bài đăng hay các bình luận của bạn) có thể không bị xóa hoàn toàn và các bản sao Nội dung người dùng của bạn có thể vẫn còn nằm trên Dịch vụ. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc không có nghĩa vụ pháp lý đối với việc loại bỏ hay xóa bỏ (hoặc đối với việc không loại bỏ hay không xóa bỏ) bất kỳ Nội dung người dùng nào của bạn. Color có thể được yêu cầu để giữ lại một số loại Nội dung người dùng có liên quan đến các yêu cầu pháp lý của chúng tôi nhằm bảo quản các hồ sơ liên quan tới sức khỏe.

(e) Giám sát Nội dung Người dùng. Color không bắt buộc phải giám sát các hoạt động truy cập hay sử dụng Dịch vụ hoặc phải xem xét hay chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền làm như vậy với mục đích vận hành Dịch vụ, để đảm bảo tuân thủ các Điều khoản này và tuân thủ luật hiện hành hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý khác. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không bắt buộc, xóa bỏ hoặc vô hiệu hóa sự truy cập vào bất kỳ nội dung nào, bao gồm cả Nội dung người dùng, vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước, nếu chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, coi đó là những nội dung xấu hoặc vi phạm các Điều khoản này.

(f) Sở hữu trí tuệ của Color. Thông qua Dịch vụ, chúng tôi có thể cung cấp các nội dung tuân theo quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi bảo lưu mọi bản quyền đối với các nội dung này.

15.           Các Quyền và Điều khoản dành cho Ứng dụng.  Nếu bạn tuân thủ theo các Điều khoản này, Color sẽ cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không có quyền cấp phép phụ, để truy cập và (ở những nơi được áp dụng) tải về và cài đặt Ứng dụng trên các thiết bị cá nhân của bạn, cũng như để truy cập Trang web và chạy Ứng dụng – chỉ dành cho các mục đích cá nhân phi thương mại riêng của bạn (trong trường hợp bạn là khách hàng thương mại, Color sẽ cấp cho bạn quyền sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng theo các điều khoản trong thỏa thuận thương mại hiện hành của bạn với Color). Trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản này, bạn không được: (i) sao chép, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Ứng dụng; (ii) phân phối, chuyển nhượng, cấp phép phụ, cho mượn hay cho thuê Trang web hoặc Ứng dụng (iii) đảo mã, dịch ngược hoặc giải hợp ngữ Trang web hoặc Ứng dụng; hoặc (iv) khả dụng hóa Trang web hoặc Ứng dụng cho nhiều người dùng thông qua bất cứ phương cách nào.

16.           Các tin nhắn văn bản và cuộc gọi dịch vụ. Nếu bạn cung cấp số điện thoại di động của mình cho Color (trực tuyến hoặc qua tin nhắn văn bản), bạn cho phép Color và các nhà cung cấp dịch vụ của Color liên lạc với bạn bằng cách gọi điện và/hoặc nhắn tin theo số đã cung cấp, bao gồm cả hình thức gửi các tin nhắn quay số tự động, tin nhắn tạo tự động và/hoặc tin nhắn ghi sẵn.  Bạn hiểu rằng những tin nhắn như vậy có thể bao gồm (không giới hạn) mã xác thực nhằm mục đích xác minh quyền sở hữu thiết bị di động của bạn và/hoặc các lời nhắc về các cuộc hẹn sắp diễn ra.  Bạn có thể yêu cầu hủy đăng ký nhận các cuộc gọi điện thoại và/hoặc tin nhắn bằng cách trả lời STOP hoặc gửi email cho support@color.com.  Tuy nhiên, việc hủy đăng ký như vậy có thể ảnh hưởng tới quyền truy cập vào các Dịch vụ Color của bạn.  Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng các thông tin gửi qua email hoặc qua tin nhắn không mã hóa trên hệ thống mạng công khai là không an toàn và không đảm bảo sự bảo mật thông tin.

17.           Những điều cấm chung. Bạn đồng ý không làm bất kỳ điều gì như dưới đây:

(a) Bán lại, phân phối, chuyển nhượng (hoặc sử dụng cho bất kỳ việc gì khác với mục đích làm (các) Xét nghiệm) bất kỳ Bộ dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Color;

(b) Đăng, tải lên, xuất bản, gửi hoặc truyền bá bất cứ Nội dung người dùng nào có biểu hiện: (i) xâm phạm, lạm dụng hoặc vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bí mật thương mại, quyền nhân thân hay các quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba, hoặc các quyền công khai hay quyền riêng tư; (ii) vi phạm hay khuyến khích bất kỳ hành vi nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc sẽ làm phát sinh trách nhiệm dân sự; (iii) không trung thực, gian lận, gây hiểu lầm hoặc lừa dối; (iv) phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, thô tục hoặc xúc phạm; (v) khuyến khích phân biệt đối xử, cố chấp, phân biệt chủng tộc, thù hận, quấy rối hoặc gây tổn hại cho bất kỳ cá nhân hay nhóm người nào; (vi) gây bạo lực hoặc đe dọa hoặc cổ vũ bạo lực hay các hành động đe dọa bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào; hoặc (vii) khuyến khích các hoạt động hay các vấn đề gây hại hoặc bất hợp pháp;

(c) Sử dụng, hiển thị, sao chép hoặc dàn dựng các Dịch vụ hay bất kỳ thành tố nào thuộc Dịch vụ, tên của Color, bất kỳ thương hiệu đã đăng ký, lô-gô hay các thông tin độc quyền nào khác của Color, hoặc bố cục và thiết kế của bất kỳ trang hay biểu mẫu nào trên các trang mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Color;

(d) Truy cập, can thiệp vào hay sử dụng những nội dung không công khai của các Dịch vụ, hệ thống máy tính của Color hay hệ thống phân phối kỹ thuật của các nhà cung cấp của Color;

(e) Tìm cách thăm dò, khảo sát hay phân tích lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hay mạng nào hoặc vi phạm bất kỳ biện pháp bảo mật hay xác thực nào của Color (khi chưa có sự cho phép bằng văn bản từ Color);

(f) Lẩn tránh, bỏ qua, xóa, làm mất tác dụng, làm suy yếu, giải mã (hay phá hỏng bằng các hình thức khác) bất kỳ biện pháp công nghệ nào đang được dùng để bảo vệ các Dịch vụ của Color hay của bất kỳ nhà cung cấp nào của Color hay của bất kỳ bên thứ ba nào khác (bao gồm cả những người dùng khác);

(g) Tìm cách truy cập hay tìm kiếm các Dịch vụ hay tải về các nội dung từ Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện, phần mềm, công cụ, tác nhân, thiết bị hoặc cơ chế nào (bao gồm các công cụ thu thập dữ liệu spider/robot/crawler, các công cụ khai thác dữ liệu hay những thứ tương tự), ngoại trừ các phần mềm và/hoặc các tác nhân tìm kiếm được cung cấp bởi Color hay các trình duyệt web thông dụng của các bên thứ ba khác;

(h) Tự ý gửi trái phép các thông tin quảng cáo hay các tài liệu khuyến mại, email, thư quảng cáo, thư rác, thư dây chuyền hoặc các hình thức chèo kéo khác;

(i) Sử dụng bất kỳ thẻ meta nào hoặc siêu dữ liệu hay văn bản ẩn nào khác khai thác nhãn hiệu thương mại Color, URL lô-gô hoặc tên sản phẩm mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng của Color;

(j) Sử dụng Dịch vụ, hay bất kỳ phần nào của Dịch vụ, cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc theo bất kỳ cách nào khác không được cho phép bởi các Điều khoản này;

(k) Giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP/IP nào hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email hoặc bài đăng nhóm tin nào, hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào để gửi thông tin nhận dạng nguồn đã bị sửa đổi, lừa đảo hay giả mạo;

(l) Tìm cách giải mã, dịch ngược, giải hợp ngữ hay đảo mã bất kỳ phần mềm nào đang được dùng để cung cấp Dịch vụ;

(m) Cản trở hoặc tìm cách can thiệp vào sự truy cập của bất kỳ người dùng, thiết bị chủ hay hệ thống mạng nào, bao gồm (nhưng không giới hạn) việc gửi vi-rút, gây quá tải, làm tràn ngập, gửi thư rác hay gửi bom thư cho các Dịch vụ;

(n) Thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ Dịch vụ hay từ những người dùng Dịch vụ khác mà không có sự cho phép rõ ràng của họ;

(o) Mạo danh hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào;

(p) Vi phạm bất kỳ luật hay quy định hiện hành nào; hoặc

(q) Khuyến khích hoặc cho phép bất kỳ cá nhân nào khác thực hiện bất kỳ điều gì như đã nói ở trên.

Chúng tôi có quyền loại bỏ và/hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu sử dụng Dịch vụ nào liên quan đến bất kỳ mẫu hoặc Xét nghiệm đã nộp nào vi phạm các Điều khoản này.

Chúng tôi có quyền điều tra các hành vi vi phạm các Điều khoản này hay các hành vi gây trở ngại cho các Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể tham khảo ý kiến ​​và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để truy tố những người dùng vi phạm pháp luật.

18.           DMCA / Chính sách bản quyền. Color tôn trọng luật bản quyền và kỳ vọng những người dùng của mình cũng làm như vậy. Color có chính sách chấm dứt, trong những trường hợp thích hợp, những chủ tài khoản liên tục vi phạm hay được cho là liên tục vi phạm quyền của các chủ sở hữu bản quyền.

19.           Liên kết tới các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba. Các Dịch vụ (bao gồm cả Ứng dụng) có thể cho phép bạn truy cập vào các trang web hay các tài nguyên khác của bên thứ ba. Chúng tôi chỉ cung cấp cho bạn sự truy cập như một sự thuận tiện và không chịu trách nhiệm về các nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nằm trên (hay khả dụng từ) các tài nguyên này hoặc từ các liên kết hiển thị trên các trang web này. Bạn thừa nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web hay tài nguyên nào khác của bên thứ ba.

20.           Chấm dứt.

(a) Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc từ chối xử lý mẫu sinh học của bạn và đình chỉ quyền truy cập hoặc chấm dứt tài khoản của bạn, tùy theo quyết định riêng của chúng tôi, vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải báo trước cho bạn.  Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng Dịch vụ cho mục đích phi cá nhân hoặc thương mại, hoặc bạn đã cung cấp các thông tin sai liên quan tới các Xét nghiệm hoặc Dịch vụ, chẳng hạn như chia sẻ thông tin sai hoặc cung cấp mẫu của người khác và không mô tả đúng nguồn của mẫu, chúng tôi có thể từ chối xử lý mẫu của bạn, chấm dứt tài khoản của bạn và/hoặc cấm bạn truy cập vào Trang web và/hoặc Dịch vụ. Mọi sự sử dụng trái phép Trang web và/hoặc Dịch vụ đều có thể dẫn đến việc bạn bị cấm truy cập vào Trang web và có khả năng bị truy tố dân sự và/hoặc hình sự.

(b) Bạn có thể hủy tài khoản của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email yêu cầu cho chúng tôi theo địa chỉ support@color.com. Có thể mất đến ba mươi (30) ngày kể từ ngày chúng tôi bắt đầu xử lý yêu cầu hủy tài khoản của bạn. Nếu bạn quyết định hủy tài khoản của mình, (các) mẫu và các thông tin cá nhân của bạn sẽ không còn được chia sẻ cho việc nghiên cứu nữa (nếu bạn đã đăng ký tham gia vào các nghiên cứu hoặc lưu trữ mẫu); và từ đó trở đi Color sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ Dịch vụ nào nữa (bao gồm nhưng không giới hạn ở những kết quả chưa báo cáo, hay những cập nhật hoặc sửa đổi đối với các kết quả của bạn). Mặc dù Color có thể xóa thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động, một số hay toàn bộ các thông tin của bạn từ các tài khoản đã hủy bỏ sẽ vẫn còn nằm trong cơ sở dữ liệu không hoạt động của Color để dùng cho mục đích tuân thủ các yêu cầu và các quy định pháp lý. Cũng xin lưu ý rằng những thông tin đã được khử danh tính, ẩn danh, tổng hợp, xuất bản và/hoặc chia sẻ với các bên thứ ba như đã nêu trong Thông báo quyền riêng tư trước thời điểm yêu cầu hủy tài khoản có thể sẽ không lấy lại hay tìm lại để hủy bỏ, xóa, hay sửa đổi được nữa.

(c) Khi chấm dứt, ngừng hay hủy bỏ Dịch vụ hoặc tài khoản của bạn, các Mục sau sẽ vẫn tồn tại: 12, 19(c) và 20-24.

21.           Tuyên bố từ chối bảo đảm.

(a) CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ HIỆN TRẠNG” VÀ KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI RÕ RÀNG MỌI BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỬ DỤNG KHÔNG BỊ LÀM PHIỀN VÀ KHÔNG VI PHẠM, VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC SẼ KHẢ DỤNG TRÊN CƠ SỞ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ CHẤT LƯỢNG, TÍNH CHÍNH XÁC, KỊP THỜI, TRUNG THỰC, ĐẦY ĐỦ HOẶC ĐÁNG TIN CẬY CHO BẤT KỲ THÔNG TIN HAY NỘI DUNG NÀO CỦA DỊCH VỤ.

(b) COLOR KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ Y TẾ VÀ BẠN ĐANG VÀ SẼ VẪN CHỊU TRÁCH NHIỆM TÌM KIẾM DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ PHÙ HỢP CHO MÌNH.  BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, NHƯ ĐƯỢC CHỈ RÕ THÊM Ở ĐÂY, COLOR KHÔNG CUNG CẤP BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC TƯ VẤN Y TẾ NÀO VÀ KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM, CAM ĐOAN HOẶC XÁC NHẬN NÀO VỀ CÁC DỊCH VỤ Y TẾ HAY TƯ VẤN MÀ BẠN CÓ THỂ THU THẬP ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB VÀ/HOẶC DỊCH VỤ. KHÔNG CÓ SỰ TƯ VẤN HAY THÔNG TIN NÀO, CHO DÙ BẰNG MIỆNG HAY BẰNG VĂN BẢN, MÀ BẠN THU THẬP ĐƯỢC TỪ CÁC DỊCH VỤ HAY TỪ BẤT KỲ TÀI LIỆU HOẶC NỘI DUNG NÀO CÓ TRÊN HOẶC THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ Ý KIẾN ​​TƯ VẤN NÀO VỚI CÁC CỐ VẤN DI TRUYỀN, DƯỢC SĨ LÂM SÀNG CỦA COLOR, CÁC NHÂN VIÊN HỖ TRỢ CỦA COLOR HAY CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA), HAY TRANG WEB NÀO SẼ TẠO RA BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO LIÊN QUAN TỚI COLOR HAY TỚI DỊCH VỤ MÀ KHÔNG ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.  BẠN TỰ CHỊU MỌI RỦI RO CHO TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG HAY TRUY CẬP VÀO CÁC DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB.  VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB, BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý THÊM RẰNG BẠN SẼ KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ CÔNG VIỆC Y KHOA NÀO HAY BỎ QUA BẤT KỲ CÔNG VIỆC Y KHOA NÀO HOẶC THAY ĐỔI BẤT KỲ LOẠI THUỐC HAY LIỀU THUỐC NÀO CỦA MÌNH MÀ KHÔNG THAM KHẢO Ý KIẾN ​​CỦA BÁC SĨ HAY CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÓ CHUYÊN MÔN.

(c) BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG COLOR KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NÀO DO CÁC CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC KHÁC CUNG CẤP NHƯ MỘT THÀNH PHẦN CỦA CÁC XÉT NGHIỆM, CÁC DỊCH VỤ VẮC-XIN, CÁC DỊCH VỤ VẮC-XIN TẠI CHỖ, CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỪ XA HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ CÁC DỊCH VỤ NÀO KHÁC, CÓ THỂ BAO GỒM CÁC NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI CÁC THÀNH PHẦN CỦA BỘ DỤNG CỤ XÉT NGHIỆM, CÁC NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VẮC-XIN, CHÍNH BẢN THÂN VẮC-XIN, CÁC ĐỊA ĐIỂM XÉT NGHIỆM VÀ TIÊM VẮC-XIN, CÁC CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE, CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỪ XA, CÁC PHÒNG XÉT NGHIỆM LÂM SÀNG, CÁC NHÀ THUỐC, CÁC CƠ QUAN Y TẾ CÔNG CỘNG CÓ LIÊN QUAN VÀ CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ; BẠN CẦN THAM KHẢO CÁC CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN HIỆN HÀNH CỦA CÁC BÊN THỨ BA NÀY ĐỂ HIỂU RÕ VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH CỦA HỌ.

22.           Bồi thường. Bạn sẽ đảm bảo là Color và các viên chức, giám đốc, nhân viên và đại lý của Color, không bị tổn hại và không phải chịu bất kỳ khiếu nại, tranh chấp, đòi hỏi, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn, các khoản chi phí pháp lý và kế toán hợp lý phát sinh hoặc trong bất kỳ trường hợp nào liên quan tới (a) sự truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn, (b) Nội dung người dùng của bạn, hoặc (c) sự vi phạm các Điều khoản này của bạn.

23.           Giới hạn trách nhiệm pháp lý.

(a) TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TRONG QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TẠO, SẢN XUẤT HOẶC CUNG CẤP DỊCH VỤ, COLOR CŨNG NHƯ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA MÌNH SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC BẤT KỲ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC THÙ, TRỪNG PHẠT HAY DO HẬU QUẢ NÀO, HOẶC CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO BỊ MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT TIỀN TIẾT KIỆM, MẤT CƠ HỘI KINH DOANH, MẤT DỮ LIỆU HOẶC MẤT TÍN NHIỆM, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, HƯ HỎNG MÁY TÍNH HOẶC LỖI HỆ THỐNG HOẶC MẤT CHI PHÍ CHO DỊCH VỤ THAY THẾ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC CÁC DỊCH VỤ, CHO DÙ LÀ LIÊN QUAN TỚI BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, SAI LẦM (BAO GỒM CẢ SỰ SƠ SUẤT), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ SẢN PHẨM HAY BẤT KỲ HỌC THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC VÀ CHO DÙ LÀ COLOR HAY CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA MÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY HAY CHƯA, NGAY CẢ KHI MỘT BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CÓ GIỚI HẠN ĐÃ NÊU TRONG TÀI LIỆU NÀY BỊ PHÁN XÉT LÀ KHÔNG ĐẠT CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA NÓ.

(b) CÁC KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM COVID-19 VÀ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM COVID ĐƯỢC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE DỰ TÍNH DÙNG CHO VIỆC PHÁT HIỆN ĐỊNH TÍNH SARS-COV-2 HOẶC KHÁNG NGUYÊN VI-RÚT ĐẶC THÙ (TÙY THUỘC VÀO CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ GIỚI HẠN CỦA XÉT NGHIỆM). BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SẼ KHÔNG CHỈ DỰA DUY NHẤT VÀO CÁC DỊCH VỤ VÀ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CỦA COLOR, HOẶC CÁC THÔNG TIN THU ĐƯỢC TỪ COLOR ĐỂ QUYẾT ĐỊNH BẤT CỨ VIỆC GÌ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, VIỆC XÁC ĐỊNH RẰNG BẠN ĐƯỢC AN TOÀN HAY CÓ THỂ DI CHUYỂN, THAM GIA SỰ KIỆN HAY TỤ HỌP CÙNG VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC.

(c) COLOR TỪ CHỐI HOÀN TOÀN MỌI TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC BẠN ĐÃ ĐƯỢC (HAY KHÔNG ĐƯỢC) TIÊM VẮC-XIN THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ NỀN TẢNG VẮC-XIN HAY QUA MỘT BÊN THỨ BA KHÁC. COLOR KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ SẢN XUẤT VÀ VÌ VẬY, KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẢN THÂN CÁC LOẠI VẮC-XIN.

(d) TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT VỀ QUYỀN TÀI PHÁN HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA COLOR SẼ KHÔNG PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC CÁC DỊCH VỤ VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN ĐÃ THANH TOÁN HAY PHẢI TRẢ CHO COLOR ĐỂ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, HOẶC MỘT TRĂM ĐÔ-LA (100 ĐÔ-LA) NẾU BẠN KHÔNG CÓ BẤT KỲ NGHĨA VỤ THANH TOÁN NÀO ĐỐI VỚI COLOR, NẾU CÓ.

(e) NẾU BẠN CUNG CẤP MẪU XÉT NGHIỆM MŨI HẦU (NP) HOẶC MIỆNG HẦU (OP) ĐỂ XÉT NGHIỆM COVID-19, BẠN HIỂU RẰNG VIỆC LẤY MẪU CỦA BẠN CÓ NHỮNG RỦI RO BAO GỒM BỊ ĐAU NHẸ HOẶC KHÓ CHỊU, HƠI ỌE KHAN VÀ/HOẶC CHẢY CHÚT MÁU MŨI, VÀ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP RẤT HIẾM GẶP, BỊ NHIỄM TRÙNG, THƯƠNG TÍCH NGHIÊM TRỌNG HAY TỬ VONG. KHI NỘP MẪU XÉT NGHIỆM, BẠN HOÀN TOÀN TỪ BỎ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI CHỐNG LẠI COLOR DO CÁC VẤN ĐỀ ĐAU ĐỚN, THƯƠNG TÍCH HAY TỬ VONG PHÁT SINH TỪ VIỆC LẤY MẪU CỦA BẠN.

(f) CÁC KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CỦA BẠN DỰA TRÊN NHỮNG THÔNG TIN HIỆN CÓ TRONG CÁC TÀI LIỆU Y KHOA VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC, CŨNG NHƯ TRÊN CÁC THUẬT TOÁN VÀ HỆ THỐNG TIN HỌC TRONG PHÒNG XÉT NGHIỆM – LÀ NHỮNG YẾU TỐ CÓ THỂ THAY ĐỔI.  BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG COLOR CÓ THỂ, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA MÌNH, SỬA ĐỔI HOẶC ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO XÉT NGHIỆM CỦA BẠN DỰA TRÊN BẤT KỲ SỰ THAY ĐỔI NÀO NHƯ VẬY.  VÍ DỤ NHƯ ĐÁNH GIÁ RỦI RO DI TRUYỀN; TÁI PHÂN LOẠI MỘT BIẾN THỂ; SỰ THAY ĐỔI HOẶC CẬP NHẬT ĐỐI VỚI ALLELE HAY KIỂU GEN DI TRUYỀN DƯỢC LÝ ĐÃ ĐƯỢC BÁO CÁO TRƯỚC ĐÂY; HOẶC SỰ TÁI PHÂN LOẠI MỘT LOẠI LƯỠNG BỘI ĐÃ ĐƯỢC BÁO CÁO (ĐIỀU NÀY CÓ THỂ DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CÁC KẾT QUẢ COVID-19 CỦA BẠN). BẠN VĨNH VIỄN TỪ BỎ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI CHỐNG LẠI COLOR VỀ MỌI SỰ SỬA ĐỔI HOẶC ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO XÉT NGHIỆM ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO CÁC QUY TRÌNH VẬN HÀNH CHUẨN CỦA COLOR.

(g) VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB, BẠN CŨNG THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG MỘT SỐ DỊCH VỤ CŨNG NHƯ CÁC SẢN PHẨM VÀ XÉT NGHIỆM LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP Ở ĐÂY CÓ THỂ PHỤ THUỘC VÀO ĐẠO LUẬT SẴN SÀNG ỨNG PHÓ KHI CÓ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VỀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (“PREP ACT”) – ĐIỀU NÀY CÓ THỂ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA COLOR TRONG VIỆC CUNG CẤP CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI COVID-19.

(h) CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN THIỆT HẠI NÊU TRÊN LÀ NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN LÀM CƠ SỞ CHO SỰ THƯƠNG LƯỢNG GIỮA COLOR VÀ BẠN.

24.           Luật điều chỉnh và lựa chọn tòa án. Các Điều khoản này và mọi hoạt động có liên quan đều sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Tiểu bang California mà không liên quan đến sự mâu thuẫn của nó với các quy định của pháp luật. Quyền tài phán duy nhất cho tất cả các tranh chấp sẽ thuộc về các tòa án liên bang và tiểu bang tại Hạt Santa Clara. Bạn và Color cả hai bên đều đồng ý với quy định về quyền tài phán và các tòa án như đã nói ở trên.

25.           Các điều khoản chung.

(a) Bảo lưu quyền hạn. Color và các bên cấp phép của Color sở hữu độc quyền toàn bộ các quyền và lợi ích trong và đối với Dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan. Bạn thừa nhận rằng Dịch vụ được bảo vệ bởi bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu thương mại và các luật khác của Hoa Kỳ và của các quốc gia khác. Bạn đồng ý không xóa bỏ, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các thông báo về quyền sở hữu khác đang được tích hợp trong hoặc đi kèm với Dịch vụ.

(b) Toàn bộ thỏa thuận. Các Điều khoản này thiết lập toàn bộ sự đồng thuận và thỏa thuận riêng giữa Color và bạn về Dịch vụ, và các Điều khoản này thay thế và thay cho mọi sự đồng thuận và thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đây giữa Color và bạn về Dịch vụ. Nếu có bất kỳ điều nào trong Điều khoản này bị tòa án có thẩm quyền tuyên là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ được thực thi ở mức độ tối đa cho phép, và các điều khác trong Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Bạn có thể sẽ không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này, theo quy định của pháp luật hoặc theo các hình thức khác, khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Color. Bất kỳ nỗ lực nào của bạn để tìm cách chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này, mà không có sự đồng ý nói trên, sẽ bị vô hiệu. Color có thể tự do chuyển nhượng hoặc chuyển giao không hạn chế các Điều khoản này. Theo những điều đã nói ở trên, các Điều khoản này sẽ là ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên, với những người kế vị của họ và những người được chuyển nhượng hợp lệ.

(c) Thông báo. Mọi thông báo hay các giao tiếp khác từ Color liên quan tới các Điều khoản này sẽ được gửi: (i) qua email hoặc (ii) bằng cách đăng lên Dịch vụ. Với các thông báo gửi qua email, ngày nhận email sẽ được coi là ngày mà thông báo đó được phát đi.

(d) Từ bỏ quyền. Việc Color không thực thi bất cứ quyền hoặc khoản nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là sự từ bỏ quyền hoặc khoản đó. Việc từ bỏ bất cứ quyền hoặc khoản nào như vậy sẽ chỉ có hiệu lực khi có xác nhận bằng văn bản đã ký bởi người đại diện được ủy quyền hợp pháp của Color. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản, việc thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào của các bên theo Điều khoản sẽ không ảnh hưởng đến các biện pháp khắc phục khác của họ theo Điều khoản này hay theo các hình thức khác.

26.           Thông tin liên hệ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản hoặc Dịch vụ này, vui lòng liên hệ với Color theo địa chỉ support@color.com.