Đồng ý xét nghiệm COVID-19

 

Bạn đang xác nhận đồng ý xét nghiệm COVID-19. Quá trình xét nghiệm COVID-19 bao gồm việc lấy mẫu (tăm bông ngoáy mũi) và xét nghiệm mẫu để tìm sự hiện diện của vi-rút gây ra COVID-19 (SARS-CoV-2). Khi làm xong xét nghiệm, kết quả sẽ được gửi về cho bạn, cho bác sĩ ra yêu cầu và (khi có yêu cầu của luật pháp) cho một số các cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương vì mục đích sức khỏe cộng đồng. Nếu bạn đã chấp thuận giấy ủy quyền HIPAA thì kết quả cũng sẽ được chia sẻ với nhà tài trợ của chương trình xét nghiệm này. 

 

 • Một số lưu ý quan trọng về khám chữa bệnh
  • Mẫu xét nghiệm của bạn có thể được lấy bằng cách dùng tăm bông ngoáy ở hai lỗ mũi phía ngoài, ở hai lỗ mũi sâu phía trong hoặc ở trong họng. Việc lấy mẫu có thể do cá nhân tự thực hiện hay do một đơn vị dịch vụ bên thứ ba thực hiện theo hợp đồng đã ký. Khi lấy mẫu có thể có các trường hợp bị đau nhẹ, hơi khó chịu, bị nôn ọe hoặc bị chảy một chút máu mũi.
  • Xét nghiệm này nhằm xác định xem liệu bạn có bị mắc SARS-CoV-2 (vi-rút gây ra COVID-19) hay không (chỉ có ý nghĩa tại thời điểm xét nghiệm). Xét nghiệm này không xét nghiệm khả năng miễn dịch và cũng không xác định được liệu trước đây bạn đã từng bị nhiễm vi-rút hay chưa. Các thông tin chi tiết hơn nữa về Xét nghiệm COVID-19, bao gồm cả Tờ thông tin về Bệnh nhân, có tại https://www.color.com/covid19-details.
  • Nếu kết quả của bạn là dương tính thì xin hãy liên hệ với bác sĩ ngay lập tức. Chỉ có bác sĩ mới có thể chẩn đoán được cho bạn. Bác sĩ cũng có thể cung cấp thông tin về cách chăm sóc bản thân và cách giúp bảo vệ người khác khỏi bị lây nhiễm.
  • Kết quả âm tính có nghĩa là không phát hiện thấy vi-rút. Nếu bạn cảm thấy có các triệu chứng thì hãy liên hệ với bác sĩ và hỏi xem liệu bạn có cần phải xét nghiệm lại hay không, bởi vì:
   • Bạn có thể đã bị nhiễm vi-rút ở thời điểm sau khi làm xét nghiệm.
   • Xét nghiệm của bạn có thể cho kết quả âm tính giả. Âm tính giả có thể xảy ra vì độ chính xác của các xét nghiệm không phải là tuyệt đối.
  • Color không đưa ra các lời khuyên y tế hay cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế. Bạn cần thảo luận với bác sĩ về các kết quả của mình. Nếu bạn đang ở trong tình trạng khẩn cấp về y tế, hãy gọi 911 ngay lập tức.  

 

 • Một số lưu ý quan trọng khác
  • Khi hoàn tất xét nghiệm, vi-rút trong các mẫu dương tính có thể được phân tích thêm vì mục đích sức khỏe cộng đồng. Các mẫu và các dữ liệu đã khử nhận dạng có thể được dùng cho các công việc liên quan tới COVID-19 như đảm bảo chất lượng, xác thực và phát triển các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. 
  • Nếu bạn đang được cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 thông qua một chương trình được tài trợ bởi một tổ chức nào đó (ví dụ như trường học, nhà tuyển dụng, v.v.), tổ chức đó sẽ được gọi là “Nhà tài trợ chương trình xét nghiệm COVID-19” và điều sau đây cũng có thể được áp dụng:
   • Với việc xác nhận sự đồng ý của mình, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản này mỗi khi bạn được xét nghiệm COVID-19 thông qua chương trình của Nhà tài trợ chương trình xét nghiệm COVID-19 của mình, trong thời gian sáu (6) tháng kể từ ngày bạn xác nhận sự đồng ý này. Mỗi lần xét nghiệm như vậy, Nhà tài trợ chương trình xét nghiệm COVID-19 của bạn sẽ thông báo cho bạn biết (trực tiếp hoặc thông qua Color); 
   • Nếu muốn, bạn có thể hủy bỏ sự đồng ý của mình (bằng cách gửi email tới địa chỉ support@color.com) vào bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian hiệu lực sáu tháng này, trước khi bạn được xét nghiệm COVID-19 trong chương trình của Nhà tài trợ chương trình xét nghiệm COVID-19 của mình.  Xin lưu ý rằng nếu bạn hủy bỏ sự đồng ý của mình thì bạn sẽ không được làm xét nghiệm trong chương trình này nữa, và yêu cầu hủy bỏ sẽ không có hiệu lực với các xét nghiệm mà chương trình này đã hoàn tất trước thời điểm Color xử lý yêu cầu hủy bỏ của bạn.

 

 

Cập nhật lần cuối: Ngày 20 tháng 12 năm 2021