skip to content

Đồng ý xét nghiệm COVID-19 sửa đổi LẦN CUỐI 2022.07.20

Đồng ý xét nghiệm COVID-19

This post is also available in: العربية 繁體中文 English Filipino 한국어 Polski Русский Samoan Español Українська اردو አማርኛ 简体中文 Français kreyòl ayisyen Kajin M̧ajeļ Português (PT) Somali Português (BR)

Tôi đồng ý xét nghiệm COVID-19. Trong trường hợp đồng ý cho con tôi hay cho người khác được làm xét nghiệm, tôi xác nhận là mình có thẩm quyền để đồng ý nhân danh họ với tư cách là người đại diện hoặc người giám hộ hợp pháp của họ.

Việc lấy mẫu sẽ được thực hiện bằng cách đưa một đầu tăm bông nhỏ vào cả hai lỗ mũi hay bằng một phương pháp xâm lấn tối thiểu khác. Mẫu này sẽ được dùng để xét nghiệm vi-rút COVID-19. Khi lấy mẫu bằng cây tăm bông ngoáy mũi, điều bất tiện hay gặp nhất là bị đau nhẹ, hơi khó chịu, nôn khan nhẹ hay chảy một chút máu mũi. Giống như mọi xét nghiệm y tế khác, xét nghiệm này có khả năng cho kết quả dương tính giả hoặc âm tính giả. Xem thêm thông tin về xét nghiệm COVID-19 tại https://www.color.com/covid19-details.

Kết quả xét nghiệm sẽ được gửi trả về cho tôi, cho bác sĩ ra yêu cầu, cho một số cơ quan chính phủ vì mục đích sức khỏe cộng đồng, cho các đối tác xét nghiệm như cần thiết, và (nếu có) tuân theo giấy ủy quyền HIPAA mà tôi cung cấp. Color và các đối tác của Color có thể sử dụng các mẫu và dữ liệu theo như mô tả trong Chính sách riêng tư của Color.

Sự đồng ý này có hiệu lực với nhiều xét nghiệm, kể cả những xét sẽ thực hiện trong tương lai, trừ khi tôi chấm dứt tham gia chương trình xét nghiệm bằng cách gửi email yêu cầu tới support@color.com.